Πολιτική

Παραμένει στην θέση του στο υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης ο Γ.Γεωργαντάς

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Χωρίς αλλαγή γιά την κυβερνητική εκπροσώπηση του Κιλκίς στο κυβερνητικό σχήμα ήταν η ανακοίνωση της Δευτέρας 4.1.21, από πλευράς του νέου κυβερνητικού εκπροσώπου Χρήστου Ταραντίλη, των νέων μελών της κυβέρνησης ,μετά από τον ανασχηματισμό στον οποίο αποφάσισε να προβεί στο πλαίσιο των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και τούτο, διότι ο βουλευτής Κιλκίς και υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης μέχρι πρότινος Γεώργιος Γεωργαντάς παραμένει στο νέο κυβερνητικό σχήμα στο ίδιο υπουργείο ως υφυπουργός αρμόδιος γιά θέματα απλούστευσης διαδικασιών μαζί με τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, σε αντίθεση με τον μέχρι πρότινος έτερο υφυπουργό Γρηγόρη Ζαριφόπουλο, ο οποίος αποχωρεί από την κυβέρνηση και στην θέση του αναλαμβάνει καθήκοντα ο Γιώργος Στύλιος αρμόδιος για ειδικά ψηφιακά έργα και το κτηματολόγιο, το οποίο προστίθεται στις αρμοδιότητες του υπουργείου.

Στις αρμοδιότητες του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης προστίθενται και αυτές που σχετίζονται με την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης « ΑΕ, τις αρμοδιότητες της οποίας αναλαμβάνει ο κ Γεωργαντάς.

Το πλαίσιο δραστηριοποίησης της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. περιλαμβάνει τους ακόλουθους βασικούς τομείς:

• Μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής & επικοινωνιών – εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών – γιά την εξυπηρέτηση όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και Υγείας καθώς και του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου φορέα.

• Εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, των επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών και της διοικητικής μεταρρύθμισης για τη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλισης και των υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

• Διενέργεια διαγωνισμών για έργα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας καθώς και στη βελτίωση δομών της διοικητικής και οικονομικής τους διαχείρισης.

• Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους με τους φορείςΚοινωνικής ασφάλισης (E-government).

• Διασφάλιση και υποστήριξητηςδιαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής& επικοινωνιών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίοι τελούν υπό την εποπτεία του υπουργείου εργασίας & κοινωνικής ασφάλισης καθώς και φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής.

• Ενοποίηση πληροφορίας στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης και της Υγείας στην Ελλάδα.

• Παροχή συμβουλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

• Συνεργασία-διασύνδεση με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Παροχή πληροφοριών στατιστικών ή άλλου τύπου και αξιολογήσεων γιά την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα.

ΕΡΓΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΔΙΚΑ
1. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
2. ΕΘνικό μητρώο ΑΜΚΑ
3. Εκκαθάριση συνταγών φαρμάκων
4. Ενιαίο σύστημα ελέγχου & πληρωμών συντάξεων ΕΣΕΠΣ – ΗΛΙΟΣ:
Πληροφοριακά συστήματα ΦΚΑ
Βάση δεδομένων ασφάλισης ΙΚΑ
Συστήματα πληρωμών συντάξεων
Έσοδα-Ασφάλιση ΟΑΕΕ
Πληροφοριακό συνταξιοδοτικών παροχών ΟΑΕΕ
Πληροφοριακό σύστημα γιά τον ΟΓΑ
Πληροφοριακό σύστημα μικρών ταμείων
Υποστήριξη λογιστηρίων ΦΚΑ
Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων
Διαχειριστικό πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείων
Μισθοδοσία νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
5. Εργόσημο
6. Συγχρηματοδοτούμενα (ΕΣΠΑ):
Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών του ΕΣΥ
Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
Ψηφιοποίηση ασφαλιστικής νομοθεσίας και παροχών
Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης & Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Κοινωνική Ασφάλιση
Κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του τομέα κοινωνικής ασφάλισης.

Σε πολιτικό επίπεδο η παραμονή του Κιλκισιώτη βουλευτή σε ένα υπουργείο με υψηλή δημοτικότητα όλο το διάστημα της διακυβέρνησης της χώρας από πλευράς του κόμματος της ΝΔ από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα και η λειτουργία του οποίου έχει συνδεθεί σε σημαντικό βαθμό με τις μεταρρυθμίσεις στην χώρα μας, είναι δηλωτική της εμπιστοσύνης που επιδεικνύει ο πρωθυπουργός προς το πρόσωπο του και τις ικανότητες του σε διαχειριστικό και πολιτικό επίπεδο, όμως ταυτοχρόνως αποτελεί και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την προώθηση και εξέλιξη ζητημάτων που αφορούν την περιοχή μας.

Η συνέχιση της παραμονής του σε θέση κυβερνητικής ευθύνης είναι βέβαιον, ότι θα λειτουργήσει ευεργετικά για ζητήματα που σχετίζονται με παρεμβάσεις και έργα υποδομών ακόμη και γιά περιπτώσεις όπου είχαμε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όπως συνέβη άλλωστε σε όλο το διάστημα των 18 τελευταίων μηνών, όπου οι επισκέψεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών στο Κιλκίς όχι μόνον ήταν συχνές και πυκνές, αλλά συνοδεύτηκαν και σε αρκετές περιπτώσεις με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπως για παράδειγμα στο θέμα ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη του Κιλκίς και της σιδηροδρομικής σύνδεσης της βιομηχανικής περιοχής Κιλκίς, στο Σταυροχώρι, με το κεντρικό δίκτυο.

Η παραμονή του και στο κυβερνητικό σχήμα βεβαίως ενισχύει το γενικότερο πολιτικό «προφίλ» του καθώς προέρχεται από μία πολύ μικρή εκλογική περιφέρεια, αυτήν του Κιλκίς, αλλά έχει αντανακλάσεις και σε τοπικό επίπεδο, καθώς είναι βέβαιον, ότι μία αποχώρηση του εξ αυτού θα αποτελούσε βαρύτατο πλήγμα για την πολιτική του σταδιοδρομία.

Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης ανακοινώθηκε από τον Χρήστο Ταραντίλη, που είναι ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Στέλιος Πέτσας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών. Ο Μάκης Βορίδης μετακινείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αναβαθμίζεται σε υπουργό Εσωτερικών.

Ο Κώστας Σκρέκας αναλαμβάνει το υπουργείο Ενέργειας, με υφυπουργό τον κ. Γιώργο Αμυρά.

Ο Θόδωρος Λιβάνιος τοποθετείται σε θέση υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Σπήλιος Λιβανός αναλαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο υπουργείο Τουρισμού παραμένει ο Χάρης Θεοχάρης, με υφυπουργό την Σοφία Ζαχαράκη.

Καμία αλλαγή δεν υπήρξε στο υπουργείο Οικονομικών. Το ίδιο και στο υπουργείο Ανάπτυξης, με υπουργό τον κ. Αδωνι Γεωργιάδη. Αλλαγές δεν υπήρξαν επίσης στα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας.

Στο υπουργείο Παιδείας, χαρτοφυλάκιο υφυπουργού πήρε ο Άγγελος Συρίγος.

Ο Σταύρος Καλαφάτης ανέλαβε το Μακεδονίας-Θράκης.

Η Σοφία Βούλτεψη πήρε χαρτοφυλάκιο υφυπουργού Μετανάστευσης.

Η ορκωμοσία θα γίνει αύριο.

Η σύνθεση της Κυβέρνησης είναι η ακόλουθη:

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΣΗΣ

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ

9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ

12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

18. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
– ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

19. – ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
– ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

Προτείνονται για:
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ
 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ.
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ –ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο.
Ευχαριστώ πολύ, Καλή Χρονιά σ’ όλες και όλους.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΟΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΡΩΕΣ

Στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων των “Πολυκαστρινών 2024” και με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την μαύρη επέτειο της […]