Παραλαβή αν….

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες /

Συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής (προσωρινής ή/και οριστικής) του έργου της ανάπλασης της περιοχής «Κήπου»-πάρκου.

Συμφώνως προς τα θεσμικά ισχύοντα η παραλαβή κάθε έργου γίνεται από την αρμόδια επιτροπή μόνον όταν η κατασκευή του έργου έχει ακολουθήσει «μέχρι κεραίας» την μελέτη.

Αν η επιτροπή κρίνει, ότι το σύνολο του έργου ή μέρος αυτού αποκλίνουν από την μελέτη ή δεν είναι σύμφωνα με αυτήν, δύναται να μην το παραλάβει μέχρι την πλήρη αποκατάσταση, κατ’ εφαρμογήν και της βουλήσεως της δημοτικής αρχής, με μέριμνα της οποίας συντηρείται το έργο κατά το διάστημα μέχρι την παραλαβή του.

Γιά το συγκεκριμένο έργο είναι γνωστή εδώ και καιρό η βούληση της δημοτικής αρχής Κιλκίς να αρνηθεί την παραλαβή του, αν δεν αποκατασταθούν ατέλειες και κακοτεχνίες σε διάφορα σημεία του, οι οποίες έχουν προκαλέσει πλήθος επικριτικών σχολίων, σε σχέση τόσο με την αισθητική όσο και με την ασφάλεια.

Περισσότερα

Εμμονή για… εύλογες απορίες

Σε περιοχές, όπου δεν υπάρχουν θάλασσα ή γλυκά νερά (λίμνες, ποταμοί, ρυάκια, δίαυλοι), είθισται, και αποτελεί και αυτό παράδοση, την […]

Με αποδέκτη… τον δήμαρχο!

Ο αντιδήμαρχος Κιλκίς, αρμόδιος γιά τον πολιτισμό, ήταν ένα από τα πρόσωπα, που τίμησε πριν λίγες ημέρες η ένωση αποστράτων […]

«Αντιγραφές» να σου πετύχει!

«Αντιγράφουν», λένε κάποιοι… τον Παπακώστα! Στις… ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμβούλων; Μα αυτές έχουν προϊστορία και στο δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς πολύ πριν […]

Δείτε ακόμα