Γενικά

Παραλαβή κρατικών πιστοποιητικών γλωσσομαθείας

Από την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς ανακοινώθηκε γιά τους επιτυχόντες στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2016 ότι μπορούν να παραλάβουν από αυτήν (γραφείο διοικητικών θεμάτων, 3ος όροφος) τα πιστοποιητικά τους, είτε οι ίδιοι αυτοπροσώπως είτε οι νόμιμοι κηδεμόνες και εκπρόσωποί τους (εφ’ όσον είναι ανήλικοι) είτε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Προτάσεις του υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς Στ. Μάλγαρη γιά στάσιμα έργα αρμοδιότητας ΠΚΜ

Σειρά προτάσεων για στάσιμα έργα αρμοδιότητας της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας διατυπώνει ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς Στέφανος Μάλγαρης, ασκώντας συθγχρόνως κριτική […]

Δεν έμεινε… στα λόγια!

Το ότι η κατάσταση σε ό, τι αφορά στο θέμα των αδεσπότων ζώων έχει παρουσιάσει εδώ και κάποιο διάστημα θεαματική […]