Πολιτική

Παραίτηση της δημ. συμβούλου Αναστασίας Παπαδοπούλου με «αιχμές» κατά δημάρχου Παιονίας

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Την παραίτησή της από δημοτική σύμβουλος υπέβαλε το μέλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας του δήμου Παιονίας Αναστασία Παπαδοπούλου, με επιστολή της προς τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο, την οποία κοινοποίησε στον δήμαρχο Χρήστο Γκουντενούδη.

Μια πρωτοβουλία ουσιαστικώς αναμενόμενη γιά όσους γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, γιά την Αγιοπετρίτισσα στην καταγωγή δημοτική σύμβουλο και πρώην διευθύντρια της πάλαι ποτέ ΕΑΣ Αξιούπολης, που στο ξεκίνημα της υπό τον κ. Γκουντενούδη δημοτικής αρχής είχε αναλάβει καθήκοντα αντιδημάρχου υπευθύνου γιά την δημοτική ενότητα Ευρωπού.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στην επιστολή παραίτησης, πέραν των λόγων περί «μη τηρήσεως των προεκλογικών δεσμεύσεων κυρίως γιά την δημοτική ενότητα Ευρωπού», που παραδοσιακώς συμπεριλαμβάνονται σε τέτοιου είδους επιστολές, υπάρχει η επίκληση και μιάς ακόμη παραμέτρου, που αφορά «στην έλλειψη συνεργασίας» όπως αναφέρει μεταξύ της ιδίας και του δημάρχου.

Ένα ζήτημα, που εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, προκάλεσε «ρήγμα» στις σχέσεις των, και το οποίο, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, φαίνεται ότι δεν κατέστη δυνατόν να «γεφυρωθεί» παρά το γεγονός, ότι είχε τεθεί και συζητηθεί και στο παρελθόν ως προς την βάση και τις αιτίες της δημιουργίας του.
Άγνωστο παραμένει εάν η εν λόγω κίνηση από πλευράς της κ. Παπαδοπούλου σχετίζεται με τις ενδεχόμενες μελλοντικές επιλογές της σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και κατά πόσον αυτή αποτελεί προάγγελο συμμετοχής της σε ένα διαφορετικό αυτοδιοικητικό σχήμα, όχι μόνον διότι η διενέργεια των νέων εκλογών τοποθετείται χρονικώς αργά (Οκτώβριος του 2019) αλλά και διότι δεν έχει ξεκαθαρίσει το «τοπίο», στο οποίο αυτές θα διεξαχθούν, όπως και οι προσωπικές της προθέσεις γιά εμπλοκή σε αυτές.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός, που επικαλείται ως «την σταγόνα που έκανε να ξεχειλίσει το ποτήρι της δυσαρέσκειάς της» και την οδήγησε στην παραίτησή της, καθώς σχετίζεται με την διακριτή μεταχειριση της δημοτικής ενότητας Ευρωπού, μιάς ενότητας «εξ ολοκλήρου αγροτικής», όπως την χαρακτηρίζει έναντι του Πολυκάστρου, με αφορμή την εκτέλεση σε αυτήν έργου αγροτικής οδοποιίας.

Και τούτο, διότι το εν λόγω θέμα υπήρξε και «η πέτρα του σκανδάλου» γιά την ταραχώδη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Πέμπτης 23.5.18 όπου παραδόξως δεν ανεγνώσθη και η επιστολή παραίτησής της.

Υπενθυμίζεται, ότι με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων δημοτικών εκλογών την θέση του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας γιά την δημοτική ενότητα Ευρωπού αναλαμβάνει κατά σειράν η Σοφία Κεχαγιά που όμως κατέχει ετούτη την περίοδο έμμισθη θέση ειδικού συμβούλου στον δήμο Παιονίας και θα πρέπει να παραιτηθεί, εξ αυτής εάν θέλει να αναλάβει καθήκοντα δημοτικού συμβούλου, ενώ αμέσως μετά στην σειρά εκλογής είναι ο Ευθύμιος Τσιτενίδης.

Αναλυτικώς η επιστολή παραίτησης της Αναστασίας Παπαδοπούλου έχει ως εξής:

«Κύριε δήμαρχε λόγοι μη τήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων κυρίως στην δημοτική ενότητα Ευρωπού και έλλειψη μεταξύ μας συνεργασίας με οδηγούν ύστερα από ώριμη σκέψη να παραιτηθώ από το αξίωμα της δημοτικού συμβούλου.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της δυσαρέσκειάς μου είναι όταν πληροφορήθηκα ότι εξακόσιες χιλιάδες ευρώ αγροτικής οδοποιίας διατέθηκαν στην γεωγραφική ενότητα Πολυκάστρου εξολοκλήρου, ενώ στην δημοτική ενότητα Ευρωπού δεν διατέθηκε ούτε ένα ευρώ αν και γνωρίζετε ότι είναι εξολοκλήρου αγροτική ενότητα.

Εύχομαι ο αντικαταστάτης μου να μπορέσει να αλλάξει αυτό το αρνητικό κλίμα γιά την δημοτική ενότητα Ευρωπού».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα