Αγροτικά

Με κωδικό εγγραφής/έγκρισης η παραγωγή ζωοτροφών προς ιδιωκατανάλωσιν

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4235/2014 (ΦΕΚ Β΄32/11-2-2014), που αναφέρεται στα μέτρα, στις διαδικασίες και στις κυρώσεις για την εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων και των ζωοτροφών.
Σύμφωνα με τον άρθρο 23, στο κεφάλαιο ΣΤ΄ προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε όλους όσους παράγουν, εμπορεύονται ζωοτροφές ή πρώτες ύλες ζωοτροφών ακόμη και των κτηνοτρόφων που χρησιμοποιούν ανόργανη σύνθετη ζωοτροφή (ισορροπιστή) κατά την παραγωγή ζωοτροφών για ιδιοκατανάλωση, χωρίς να έχουν πάρει κωδικό εγγραφής / έγκρισης
Καλούνται όλοι όσοι εμπλέκονται με ζωοτροφές (παραγωγή, εμπορία, διακίνηση) να επισπεύσουν τις διαδικασίες για να εγγραφούν/εγκριθούν στο μητρώο διότι τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι πολύ μεγάλα.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το τηλέφωνο 23430 50152 (κ. Τριαρίδη).

Περισσότερα

Δεκάδες τρακτέρ παραμένουν και καλούν σε παναγροτικό συλλαλητήριο την Δευτέρα στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων

Παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων δεκάδες τράκτερ αγροτών και κτηνοτρόφων από την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, συντηρώντας το γενικότερο […]

Δείτε ακόμα