Γενικά

Πανελλήνιες 2015 | Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Χημεία, Λατινικά, Α.Ε.Π.Π. και Ηλεκτρολογία

Τέταρτη μέρα των Πανελλαδικών εξετάσεων για φέτος και οι μαθητές της θετικής εξετάστηκαν στη Χημεία, οι μαθητές της θεωρητικής στα Λατινικά, οι μαθητές του κύκλου Τεχνολογίας & Παραγωγής της τεχνολογικής κατεύθυνσης στην Ηλεκτρολογία και οι μαθητές του κύκλου Πληροφορικής & Υπηρεσιών της τεχνολογικής κατεύθυνσης στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ανακοινώθηκαν τα εξής από τον Ο.Ε.Φ.Ε. :

Το διαγώνισμα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ορισμένα θέματα όμως χρήζουν αυξημένης προσοχής όπως το θέμα Β. 1β. Αντίστοιχα τα θέματα Γ και Δ είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.

Τα θέματα της Ηλεκτρολογίας ήταν :

Τα θέματα είχαν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από τις άλλες χρονιές. Το Β3 είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας, αν και θεωρείται εκτός ύλης. Το Β1 ήθελε προσοχή στο σχήμα αλλά ήταν βατό. Το άριστα απαιτούσα πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Τα λατινικά σύμφωνα με τον Ο.Ε.Φ.Ε. ήταν :

Το διαγώνισμα των Λατινικών είναι απαιτητικό και μάλιστα χρειάζεται πολύ καλή γνώση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων, πολλού από τους οποίους παραπέμπουν στη Β’ Λυκείου. Η επιτροπή εξετάσεων “πρωτοτύπησε” στο ερώτημα Β. 1β όπου ζητείτε η μεταφορά των όρων στο ίδιο πρόσωπο και στον άλλο αριθμό. Επίσης για πρώτη φορά δεν εξετάστηκε η παραδοσιακή άσκηση, δηλαδή ο συντακτικός χαρακτηρισμός όρων – λέξεων του αποσπάσματος. Οι μαθητές έπρεπε να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή για να απαντήσουν στο σύνολο των ερωτήσεων.

Ενώ για τη Χημεία ειπώθηκαν τα παρακάτω :

Τα θέματα χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές απλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος, σαφώς πιο απλά σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών. Οι υποψήφιοι δυσκολεύτηκαν περισσότερο στις αριθμητικές πράξεις και όχι σε ότι αφορά τις θεωρητικές ερωτήσεις και τα χημικά φαινόμενα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα θέματα που έπεσαν στα παραπάνω εξεταζόμενα μαθήματα :

Πανελλήνιες 2015 – Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Θέματα

Πανελλήνιες 2015 – Ηλεκτρολογία – Θέματα

Πανελλήνιες 2015 – Λατινικά – Θέματα

Πανελλήνιες 2015 – Χημεία – Θέματα

 

Τις ενδεικτικές απαντήσεις στα παραπάνω θέματα μπορείτε να τις δείτε εδώ από το φροντιστήριο Μεθοδικό :

Πανελλήνιες 2015 – Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Απαντήσεις

Πανελλήνιες 2015 – Ηλεκτρολογία – Απαντήσεις

Πανελλήνιες 2015 – Λατινικά – Απαντήσεις

 Πανελλήνιες 2015 – Χημεία – Απαντήσεις

Καλή επιτυχία για τη τελευταία μέρα πολλών υποψηφίων την ερχόμενη Παρασκευή όπου οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης εξετάζονται στην Ιστορία και οι μαθητές των τεχνολογικών κατευθύνσεων και της θετικής, στη Φυσική.

Περισσότερα

Λήψη απαιτούμενων μέτρων προστασίας των εργαζομένων δήμου Κιλκίς κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Την περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στη συνέργεια μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος και […]

Δείτε ακόμα