Γενικά

Πανελλήνιες 2015 | Θέματα και απαντήσεις στη Νεοελληνική γλώσσα

Όπως έχει καθιερωθεί οι υποψήφιοι ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής έκθεσης, την προσπάθεια για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος :

Τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας ήταν διαχειρίσιμα από τους μαθητές με αποτέλεσμα η πρώτη μέρα των εξετάσεων να ξεκινήσει αισιόδοξα. Το κείμενο προσεγγιζόταν εύκολα ως προς τη δομή του διότι είχε αυστηρή δομή και σύνδεση με ξεκάθαρα νοήματα. Άρα ήταν εύκολο να γραφεί η περίληψη του. Η πρωτοτυπία έγκειται στην άσκηση Β1 η οποία τίθεται για πρώτη φορά στο Γενικό Λύκειο. Η άσκηση Β2 προκάλεσε ελαφρά σύγχυση στις απαντήσεις των μαθητών ως προς τη μέθοδο παραγραφοποίησης επειδή δομικά θ παράγραφος είναι ανολοκλήρωτη, δηλαδή πρόκειται για μια εκτεταμένη φράση η οποία εξετάζεται ως παράγραφος. Το θέμα της έκθεσης είναι σαφές και ως προς το επικοινωνιακό του πλαίσιο και ως προς τα ζητούμενα.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα θέματα και τις απαντήσεις (από το φροντιστήριο Μεθοδικό) στη Νεοελληνική έκθεση :

Πανελλήνιες 2015 – Νεοελληνική γλώσσα – Θέματα

Πανελλήνιες 2015 – Νεοελληνική Γλώσσα – Απαντήσεις

Περισσότερα
Δείτε ακόμα