Πολιτική

«Πάει» γιά αποπεράτωση το γηροκομείο Κιλκίς χάρη σε πρόσθετη πίστωση

Με απόφαση του υπουργού ανάπτυξης Νίκου Δένδια αυξάνεται ο προϋπολογισμός με πρόσθετη πίστωση 700.000 ευρώ της κατασκευής – αποπεράτωσης του κτιρίου του Γηροκομείου Κιλκίς. Η ανάγκη αυτή εκκρεμούσε από τα τέλη της περασμένης δεκαετίας, όταν και διαπιστώθηκε ότι η αρχική πίστωση των 3.584.421 ευρώ δεν επαρκούσε για την αποπεράτωση του κτιρίου.

Υπενθυμίζεται, ότι από το 2008 με διαδοχικά κατ’ έτος υπομνήματα οι αρμόδιοι φορείς του νομού Κιλκίς έθεσαν προς την κεντρική διοίκηση και την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου υγείας το πρόβλημα της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και το αίτημα της αύξησης του προϋπολογισμού με την χρηματοδότηση συμπληρωματικής σύμβασης με 700.000 ευρώ ώστε να αποπερατωθεί το έργο. Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις τούτο δεν κατέστη δυνατόν με επακόλουθο την διακοπή εργασιών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έως τώρα εξ αιτίας του χρηματοδοτικού κενού δεν κατέστη δυνατή ούτε η απορρόφηση ολόκληρης της διαθέσιμης πίστωσης των 3.584.421 ευρώ.
Στο θέμα αποφασιστική υπήρξε η παρέμβαση του βουλευτή Κιλκίς Γιώργου Γεωργαντά με παράστασή του, ύστερα από ενημέρωση και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του νομού προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα , χάρη στην οποία η Πολιτεία «έτεινε ευήκοον ους» στην από εξαετίας αίτηση για την χρηματοδότηση της απαιτούμενης συμπληρωματικής σύμβασης για την περαίωση του έργου και ήδη με την απόφαση του κ. Δένδια εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή χρημάτων γιά την αποπεράτωση του κτιρίου.

Με την ίδια απόφαση του υπουργού ανάπτυξης, πέραν της αύξησης της συνολικής διαθέσιμης πίστωσης κατά 700.000 ευρώ, χρηματοδοτείται με 900.000 ευρώ η άμεση επανέναρξη των εργασιών μέχρι την αποπεράτωση του κτιρίου.
Το γηροκομείο Κιλκίς σε πλήρη ανάπτυξη θα μπορεί να φιλοξενεί 92 ηλικιωμένους, ενώ με την αποπεράτωση – λειτουργία του διασφαλίζονται και οι θέσεις εργασίας του προσωπικού.

Το χρονικό
Η ανέγερση του νέου κτιρίου του γηροκομείου Κιλκίς δρομολογήθηκε στις 7 Ιουλίου 2006 με την σύναψη της εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του οίκου ευγηρίας και της εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του οίκου ευγηρίας και θεραπευτηρίου χρονίων παθήσεων και της αναδόχου ΟΡ.ΚΑ ΑΤΕΕ, με συνολικό ποσό σύμβασης 3.584.421 ευρώ. Ως ημερομηνία περαίωσης είχε ορισθεί τότε τη 16η Ιουλίου 2008.
Στην πορεία προέκυψαν τεχνικά θέματα και ανάγκες προσαρμογής σε νέα κτιριακά και εργολαβικά δεδομένα.
Ετσι, στις 18 Δεκεμβρίου 2008 η τότε διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της πρώην νομαρχίας ενέκρινε τον τέταρτο κατά σειρά ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου, που προέβλεπε αύξηση εγκεκριμένης δαπάνης των 3.584.421 ευρώ κατά 700.000, με σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. Πιό απλά προέβλεπε συνολική δαπάνη 4.284,421 ευρώ.
Στην συνέχεια στις 12 Ιανουαρίου 2009, η διεύθυνση τεχνική υπηρεσιών υπέβαλε στο υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης την αίτηση γιά χρηματοδότηση της προαναφερθείσας συμπληρωματικής σύμβασης.
Εξ αιτίας των γνωστών συνεπειών της κίνησης στον «Λαβύρινθο» της γραφειοκρατίας, η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, διά της εγκρίσεως της συμπληρωματικής συμβάσεως …«σκάλωσε» σε κάποιο «διάδρομο» ή «εμπόδιο»!
Αυτό υποχρέωσε την μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» μετονομασθείσα σε διεύθυνση τεχνικών έργων αρμόδια υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας πλέον, να επαναδιατυπώσει την αίτηση προς το υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, γιά την αναγκαιούσα έγκριση της αύξησης του προϋπολογισμού του έργου.
Ακολούθησε νέος κύκλος πιστοποιημένων εργασιών με χρηματοδότηση από άλλες «πηγές», οι οποίες όμως διεκόπησαν όταν εξαντλήθηκαν τα σχετικά κονδύλια, και ενώ το έργο προβλεπόταν να περατωθεί στις 3 Νοεμβρίου 2012 αν όλα κυλούσαν ομαλώς.
Η διακοπή των εργασιών στις αρχές του 2012 υποχρέωσαν την διεύθυνση τεχνικών έργων Κιλκίς να επανέλθει με έγγραφό της προ το υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, ζητώντας …γιά πολλοστή φορά την κατά 700.000 ευρώ αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.
Η υπόθεση «βάλτωσε» και πάλι καθώς την λόγω γραφειοκρατίας ….«συνήθη» καθυστέρηση ακολούθησαν οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2012 και οι δραματικές αλλαγές προτεραιοτήτων λόγω της εφαρμογής των «μνημονίων».
Μέχρι που το τελευταίο διάστημα επιλήφθηκε του θέματος ο βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς με συνεχείς παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία των συναρμοδίων υπουργείων υγείας και ανάπτυξης.
Οι παρεμβάσεις αυτές τελεσφόρησαν την Παρασκευή 10.10.14, με την μνημονευθείσα απόφαση του υπουργού ανάπτυξης Νίκου Δένδια με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της προσθετης πίστωσης των 700.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του έργου και η οποία ουσιαστικώς «ανοίγει τον δρόμο» προς την αποπεράτωσή του.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Οι αγάπες… «πληγώνουν»

Πληροφορηθήκαμε από τον πρόεδρο του εργατικοϋπαλληλικού κέντρου Κιλκίς (ΕΚΚ) Τάσο Καπνίδη, ότι η άτυχη εργαζομένη στον δήμου Κιλκίς, η οποία […]

Συγχαρητήριο του «Μαχητή»

Το δημοσιογραφικό συγκρότημα του «Μαχητή» συγχαίρει θερμά την Χριστίνα Ζώτου από τον Καμπάνη: -Για τις άριστες κύριες και μεταπτυχιακές σπουδές […]