Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Τέσσερα «ναι», ένα «ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ»!

Να φέρουν «προσφυγόπουλα και μεταναστόπουλα» και στο Κιλκίς; Ναι.

Να φοιτήσουν αυτά στα σχολεία του Κιλκίς; Ναι.

Να διδαχθούν την γλώσσα, την Ιστορία και τα διάφορα εθνικά γνωρίσματα των χωρών προέλευσής τους; Ναι.

Να έχουν μεταχείριση ανάλογη προς το εκάστοτε επίπεδο προόδου τους; Ναι.

Εν ονόματι των ανωτέρω να …«απονευρωθεί» πλήρως η ελληνική παιδεία, σε βαθμό πλήρους αποκοπής από την εθνική και θρησκευτική συνείδηση, την Ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τούτου του έθνους και λαού;

Εδώ λέμε (και όλος ο Ελληνισμός το λέει) ένα ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ!

Καλώς να εντρυφήσουν «προσφυγόπουλα και μεταναστόπουλα» στα των εθνικών και γεωγραφικών προελεύσεών τους, όχι, όμως, εν ονόματι αυτού, με εκ μέρους της ελληνικής κεντρικής διοικήσεως ταυτόχρονη …«απονεύρωση» της ελληνικής παιδείας ούτε …«εκπτώσεις» σ’ αυτήν!

Και το σπουδαιότερο, όσον αφορά στην «εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα» κεντρική διοίκηση:

Να φέρει και στο Κιλκίς «μετανάστες», αλλά κοιτάζοντας να τηρεί αυστηρώς τον κανόνα της αναλογικότητας και, φυσικά, όχι κοιτάζοντας πώς να αφήσει τούτο τον τόπο …χωρίς στρατό!

Περισσότερα
Δείτε ακόμα