Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

«Απαγορευτικό»

Γιά μία απλή επέκταση δικτύου, ώστε να τηλεφωνοδοτηθούν 53 οικογένειες της Ν.Σάντας, θεωρεί ο ΟΤΕ «απαγορευτικό» το κόστος των είκοσι χιλιάδων ευρώ!
Όσο, δηλαδή, διαθέτει …γιά την διαφήμιση μιάς ημέρας στους μετρημένους στα δάκτυλα των δύο χεριών τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας!

Περισσότερα
Δείτε ακόμα