Πολιτική

«Η όποια προσωπική εμπάθεια δεν αλλάζει μία εκτελεστή απόφαση δημοτικού συμβουλίου»

Με αφορμή την προσφάτως δημοσιευθείσα σχετική επιστολή αναγνώστη μας, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς Γιάννης Τσογγίδης διευκρινίζει γιά το θέμα της μετονομασίας της οδού Νοσοκομείου στο Κιλκίς σε Νομάρχου Χρήστου Δρέλλια τα εξής:
«Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την πολύ ξεκάθαρη άποψη του αναγνώστη σας (δε γνωρίζω αν είναι και συμπολίτης μας) κ. Κωνσταντίνου περί της μετονομασίας της οδού Νοσοκομείου σε οδό Νομάρχου Χρήστου Δρέλλια και όλων όσων επακολούθησαν, και πρέπει να ομολογήσω ότι συμφωνώ και αποδέχομαι πλήρως την επιχειρηματολογία του.
Για του λόγου το αληθές απλώς θα επιθυμούσα να διευκρινίσω, ότι η οδός που ακολουθήθηκε γνωρίζαμε ότι δεν είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, αλλά μη θέλοντας να έλθουμε σε αντιπαράθεση με την προϊστάμενη της αποκεντρωμένης διοίκησης στο Κιλκίς κ. Χονδροπούλου, καλή τη πίστει, νομίζοντας ότι ως αρμόδια υπάλληλος θα τηρήσει τα προσχήματα σε ένα θέμα που φαινόταν ρουτίνας, ακολουθήσαμε την οδό που αυτή υπέδειξε (εκ των υστέρων της καταλόγισα κομματική εμπάθεια με σκοπό να ελέγξει και ποδηγετήσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υπεισερχόμενη στην σκοπιμότητα της αποφάσεως και όχι μόνον στην νομιμότητα ως ώφειλε, αλλά ακόμη ελπίζω να το έκανε από κακή ερμηνεία του νόμου), δηλαδή να περάσει πρώτα από το δημοτικό συμβούλιο και εν συνεχεία από την σχετική επιτροπή της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Εκ των υστέρων όταν διαπίστωσα τη διαφαινόμενη υστεροβουλία της αναγκάστηκα να της στείλω δύο επιστολές και να δώσω μία δημόσια δήλωση καταγγέλοντας τις προθέσεις της και δυστυχώς η σύγκρουση δεν αποφεύχθηκε. Σε κάθε περίπτωση θελήσαμε να δείξουμε πνεύμα συνεργασίας με την αποκεντρωμένη διοίκηση και εκτεθήκαμε στους πολίτες. Αναλαμβάνω προσωπικώς την πολιτική ευθύνη για όλο αυτό το κομφούζιο, διότι παρά την τόση πολιτική πείρα που έχω εδειξα καλή προαίρεση ( κάποιοι θα την έλεγαν και αφέλεια ) να πιστεύω ότι η μεσαίου επιπέδου υπάλληλος της αποκεντρωμένης θα έδειχνε σεβασμό στη βούληση του δημοτικού συμβουλίου και δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αντ’ αυτού έδειξε αυταρχισμό και απαξίωση απέναντι στο δημοτικό μας συμβούλιο των 41 αιρετών συμβούλων και πέσαμε στην παγίδα που όμως είχε «κοντά ποδάρια».
Η άποψη λοιπόν του κ. Κωνσταντίνου είναι απολύτως τεκμηριωμένη και ορθή ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εφ’ όσον παρήλθαν οι νόμιμες προθεσμίες για έλεγχο νομιμότητας, ενστάσεις κλπ είναι εκτελεστή και ήδη πολύ πριν δημοσιευθεί η συγκεκριμένη άποψη αρχίσαμε να εξετάζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες με τους νομικούς μας συμβούλους και θα κοινοποιήσουμε σε λίγες ημέρες στον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης το αυτονόητο, ότι δηλαδή η οδός νοσοκομείου θα μετονομασθεί στο όνομα που αρχικώς είχε σε «Νομάρχου Χρήστου Δρέλλια» με απόλυτη νομιμότητα».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα