Αγροτικά

Τα ονόματα των 178 δικαιούχων του προγράμματος νέων αγροτών στον νομό

Τα ονόματα των δικαιούχων του προγράμματος των νέων αγροτών στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς δημοσιεύει ο «Μαχητής» μετά την επίσημη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και στο αντίστοιχο της «Διαύγειας» όπου εκτός αυτών υπάρχουν και τα 96 με τους επιλαχόντες αλλά και όσων εν τέλει «κόπηκαν» από την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Όσοι κρίνονται εν δυνάμει δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.

β. Την αναστολή του επιδόματος ανεργίας.

γ. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε του έτους 2016 ως μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τους ενδιαφερομένους στη ∆ΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για τις περιπτώσεις α. και β. καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο. Για την περίπτωση γ. θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΠΙΝΑΚΑΣ 5ΠΙΝΑΚΑΣ 6ΠΙΝΑΚΑΣ 7ΠΙΝΑΚΑΣ 8ΠΙΝΑΚΑΣ 9ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Ενστάσεις
Με την έκδοση των πινάκων ανοίγουν αυτόματα και οι διαδικασίες ενστάσεων που θα έχουν διάρκεια 15 ημερών. Μετά θα ακολουθήσει η πληρωμή της 1ης δόσης που είναι ίση με το 70% του συνολικού ποσού.

Περισσότερα

Δεκάδες τρακτέρ παραμένουν και καλούν σε παναγροτικό συλλαλητήριο την Δευτέρα στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων

Παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων δεκάδες τράκτερ αγροτών και κτηνοτρόφων από την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, συντηρώντας το γενικότερο […]

Δείτε ακόμα