Αρθρογραφία

Η ομάδα δυναμώνει το άτομο και το άτομο την ομάδα

Πηγή εικόνας : http://leacademy.org/

Πηγή εικόνας : http://leacademy.org/

Όλοι μας κατά την διάρκεια της ύπαρξης μας, καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε σε διάφορους ρόλους. Ρόλοι, οι οποίοι μπορεί να συγκρούονται μεταξύ τους μερικές φορές, όμως ευτυχώς συνυπάρχουν τις περισσότερες. Γιά παράδειγμα, μία γυναίκα κοντά στα 35 μπορεί να έχει το ρόλο της συζύγου, της μητέρας, της εργαζόμενης, της νοικοκυράς, του μέλους σε μία εθελοντική οργάνωση ή κάποιον πολιτιστικό σύλλογο καθώς και πολλούς άλλους.

Συνήθως οι σημαντικότεροι ρόλοι είναι αυτοί, που αφορούν στην ζωή και στην επιβίωση. Σύζυγος, γονέας, εργαζόμενος. Όμως, και οι υπόλοιποι ρόλοι είναι σημαντικοί, και η απόκτηση αυτών των ρόλων μέσα από τη συμμετοχή μας σε διαφορετικού είδους ομάδες μπορεί να μας βοηθήσει ή και να μας ενισχύσει ατομικώς. Και αυτό μπορεί να γίνει κατ’ αρχάς μέσα από την συνεργασία και την ομαδικότητα, που πρέπει να καλλιεργήσουμε ώστε και να γίνουμε αποδεκτοί στην ομάδα και για να μπορεί να δουλέψει άρτια αυτή.

Το επόμενο βήμα είναι η κοινωνικοποίηση μας μέσα από την ομάδα. Γνωρίζοντας νέους ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα με εμάς αλλά με διαφορετικές οπτικές και ποικίλες εμπειρίες, ανοίγουμε ορίζοντες και κοινωνικοποιούμαστε πιο αποτελεσματικά και πάλι μέσα από τη δυναμική της ομάδας. Συναντιόμαστε με ανθρώπους, που μπορεί να μας ενώνουν με αυτούς περισσότερα πράγματα, εκτός από το πλαίσιο της ομάδας.

Έχουμε συμμάχους σε πράγματα, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ομάδα. Πράγματα τα οποία αν κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μετέπειτα ατομικά, θα φέρουμε εις πέρας ευκολότερα. Διότι εκτός από την δική μας οπτική θα έχουμε μάθει και άλλους τρόπους για το πώς να αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση, και έτσι θα μπορούμε να δρούμε και πιο ευέλικτα.

Έτσι πιστεύω, λοιπόν, ότι μέσα από την συμμετοχή μας σε ομάδες δυναμώνουμε ατομικά. Αποκτάμε αρετές, αξίες και εφόδια για να μπορούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Κοινωνικοποιούμαστε και γνωρίζουμε ανθρώπους που μπορεί να είναι αποτελούν σχέσεις ζωής για εμάς. Ενισχύουμε την προσωπικότητα μας και συλλέγουμε αυτοπεποίθηση.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα