Γενικά

Ολοκληρώθηκε γιά το ΚΠΕ Κιλκίς το πρόγραμμα «Γκρούντβιχ»

Το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κιλκίς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δια βίου μαθήσεως εκπαιδευτικές συμπράξεις «Γκρούντβιχ» και ανταλλαγής επισκέψεων των εκπροσώπων των φορέων των χωρών, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Καστουέρα της Ισπανίας από τις 26 έως τις 30.5.14. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέσχαν μέλη καθώς και εθελοντές του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κιλκίς.
Το θέμα του προγράμματος ήταν ‘Just more than e-stories’ «Η αφήγηση ιστοριών ως «εργαλείο» για την εκπαίδευση ενηλίκων»). Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2012 και η διάρκεια του ήταν δυο έτη με επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την συμμετοχή των χωρών Πολωνίας, Πορτογαλίας, Βελγίου, Ισπανίας, Κύπρου, Ελλάδας.
Στόχος του προγράμματος ήταν να βρεθεί ένας τρόπος προσφοράς νέων μαθησιακών ευκαιριών μεταξύ πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός η ενεργητική συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε θέματα ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών και η ευαισθητοποίηση τους σε θέματα σχετικά με περιβάλλον και την αειφορική διαχείριση μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις μεταξύ των χωρών που συνεργάζονται στο ίδιο μαθησιακό αντικείμενο.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα