Κοινωνία

Ολοκληρώνεται από τον δήμο Κιλκίς η διανομή ειδικών δελταρίων σίτισης

Από τον δήμο Κιλκίς και την αντιδημαρχία κοινωνικής πρόνοιας, πολιτισμού, δόμησης και διαφάνειας ανακοινώθηκε, ότι ολοκληρώνεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς η διαδικασία χορήγησης της κάρτας σίτισης στους δικαιούχους του προγράμματος ανθρωπιστικής κρίσης (Ν. 4320/2015) που υλοποιεί το υπουργείο εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης & κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστηρίζεται ως προς την διεκπεραίωση από τα πέντε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) του δήμου Κιλκίς.

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία των Κ.Ε.Π. μέχρι σήμερα έχουν διανεμηθεί στους ωφελουμένους 701 δελτάρια σίτισης (ποσοστό 92,1%). Ειδικότερα έχουν διατεθεί:
-532 κάρτες σίτισης από το ΚΕΠ Κιλκίς (ποσοστό 91,4%, υπολείπονται 50)
-62 κάρτες σίτισης από το ΚΕΠ Γαλλικού (ποσοστό 95%, υπολείπονται τρεις)
-49 κάρτες σίτισης από το ΚΕΠ Μαυρονερίου (ποσοστό 90,7 %,υπολείπονται πέντε)

-41 κάρτες σίτισης από το ΚΕΠ Δοϊράνης (ποσοστό 100%)
-17 κάρτες σίτισης από το ΚΕΠ Μουριών (ποσοστό 89,5%, υπολείπονται δύο).
Συνολικώς θα διατεθούν 761 κάρτες σίτισης σε ισάριθμους δικαιούχους.
Στην κάρτα σίτισης του δικαιούχου, ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση πιστώνεται το ακόλουθο ποσό:

 Μεμονωμένο άτομο 70 ευρώ
 Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος 100ευρώ
 Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με δύο εξαρτώμενα μέλη 130ευρώ
 Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με τρία εξαρτώμενα μέλη 160ευρώ
 Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη 190ευρώ
 Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη και άνω ή άτομο με πέντε εξαρτώμενα μέλη 220 ευρώ.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα