Κοινωνία

Ολιγάριθμα τμήματα μαθητών στα σχολεία ζητεί η Ε.Λ.Μ.Ε.

Την εφαρμογή του νόμου, που προβλέπει μείωση του αριθμού των μαθητών ανα τμήμα, ώστε αυτός να μην υπερβαίνει τους είκοσι, ζητέι η ΕΛΜΕ Κιλκίς, κοινοποιώντας το αίτημα σε όλα τα σχολεία προκειμένου αυτό να διατυπωθεί και απο τους συλλόγους διδασκόντων. Στο σχετικό έγγραφο, το οποίο υπογράφουν ο πρόεδρος Γιώργος Ξενέλλης και ο γενικός γραμματέας Γιάννης Γεωργούσης, αναφέρονται τα εξής:
«Είναι δεδομένο ότι η πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου παιδείας οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη συρρίκνωση των τμημάτων των σχολείων, με την αύξηση του αριθμού των μαθητών, γεγονός που ζήσαμε όλοι την περασμένη χρονιά, με δραματικές συνέπειες πρώτα και κυρίως την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης της νέας γενιάς αλλά και στις συνθήκες εργασίας χιλιάδων εκπαιδευτικών όλης της χώρας. Η πολιτική του υπουργείου παιδείας παραμένει στην ίδια κατεύθυνση του στοιβάγματος των μαθητών σε πολυπληθή τμήματα. Την περασμένη χρονιά γίναμε μάρτυρες της βάρβαρης κυβερνητικής πολιτικής, που στο όνομα της μείωσης του «κόστους της εκπαίδευσης» οι εκπρόσωποι του Υπουργείου και τα στελέχη της εκπαίδευσης αρνήθηκαν με θράσος να αποδεχθούν και να εφαρμόσουν ακόμη και ισχύουσες διατάξεις των νόμων.
Ο κλάδος μας, με σθένος υποστηρίζει και αγωνίζεται προς την κατεύθυνση να μειωθεί ουσιαστικώς ο αριθμός των μαθητών διεκδικώντας είκοσι μαθητές ανά τμήμα γενικής παιδείας. Ταυτοχρόνως απέναντι στην εργασιακή και παιδαγωγική υποβάθμιση μας και απαξίωση προτάσσουμε την αναγκαιότητα να υλοποιηθεί το αίτημα αυτό, ως ένα ελάχιστο αλλά αναγκαίο προαπαιτούμενο για την στοιχειώδη καλυτέρευση των όρων παρεχόμενης εκπαίδευσης ιδιαιτέρως μέσα στις συνθήκες της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης που χτυπά πρώτα και κυρίως τα αδύναμα στρώματα και μαθητές.
Διεκδικούμε αμέσως την μείωση του αριθμού των μαθητών σε κάθε τμήμα. Ταυτοχρόνως καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων με παιδαγωγική ευθύνη και ευαισθησία, να αποφασίσουν τη συγκρότηση τέτοιων τμημάτων.
Σημειώνουμε επίσης ότι οι σύλλογοι διδασκόντων μπορούν και πρέπει να αξιοποιήσουν την σχετική διάταξη του νόμου 4186/2013 που προβλέπει την μείωση του αριθμού των μαθητών
σε τμήματα όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ν.4186/2013 Άρθρο 28, παρ.15). Συγκεκριμένα στον εν λόγω νόμο αναφέρεται πως:
«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»

Περισσότερα
Δείτε ακόμα