Οικονομία

Το οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ με χρονοχρέωση με τμηματικό ωράριο

Από την ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώθηκε γιά τους πελάτες που κάνουν χρήση του οικιακού τιμολογίου με χρονοχρέωση Γ1Ν με τμηματικό ωράριο ότι θα αρχίσει να ισχύει για τη χειμερινή περίοδο, από την 1η Νοεμβρίου 2015 έως και την 30η Απριλίου 2016.
Συγκεκριμένα:
• • Για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15.00-17.00 και 02.00-08.00.
• • Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15.30-17.30 και 02.00-08.00.
Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες από τα αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, (http://www.dei.com.gr) και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, (http://www.deddie.gr/).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα