Κοινωνία

Συνεδρίες θεραπευτικής ιππασίας για τους ωφελούμενους του ΚΚΣ Κιλκίς

Την Πέμπτη 11.4.24 ξεκίνησαν οι συνεδρίες θεραπευτικής ιππασίας για τους ωφελούμενους του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την κοινωνική λειτουργό και εκπαιδεύτρια θεραπευτικής ιππασίας του Κέντρου Γεωργία Τριανταφυλλίδου με πιστοποίηση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιππασίας.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα στο Ράντζο Κιλκίς σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας που περιλαμβάνουν εκπαιδευμένα άλογα, κατάλληλο περιβάλλον, ατομικό εξοπλισμό ασφαλείας ωφελούμενων και τον απαιτούμενο αριθμό συνοδών.

Η Θεραπευτική Ιππασία μέσα από το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε ωφελούμενου προσφέρει βελτίωση της στάσης και της ισορροπίας, βελτίωση του νευρομυικού ελέγχου και του μυϊκού τόνου, της βάδισης, του συντονισμού, του προσανατολισμού, της αισθητικοκινητικής λειτουργίας, βελτίωση αδρής και λεπτής κινητικότητας, ψυχοκινητική ανάπτυξη, κατάκτηση νέων γνωστικών δεξιοτήτων, καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων και κοινωνικοποίηση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης αποτελεί μέρος της πράξης «ΚΔΗΦ-ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα