Γενικά

Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης του δήμου Κιλκίς ο Αδάμ Χριστοδουλίδης

Από τον δήμο Κιλκίς εκδόθηκε το ακόλουθο ενημερωτικό:

«Το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς με συντριπτική πλειοψηφία εξέλεξε τον δικηγόρο Αδάμ Χριστοδουλίδη ως “Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του δήμου Κιλκίς” κατά την τακτική συνεδρίαση του οργάνου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου.

Για τη θέση του “Συμπαραστάτη του δημότη” έθεσαν υποψηφιότητα εκτός από τον κ. Χριστοδουλίδη οι Γεώργιος Κοτσεμαμανίδης και Ελισάβετ Μαχαιρίδου.

Κατά την ψηφοφορία σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Αδάμ Χριστοδουλίδης 28

Γεώργιος Κοτσεμαμανίδης 2

Ελισάβετ Μαχαιρίδου 0.

Ο νέος “Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης του δήμου Κιλκίς” εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το σώμα για την εκλογή του και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τη δημοτική αρχή και με το δημοτικό συμβούλιο και θα φανεί αντάξιος των προσδοκιών της θέσης που του εμπιστεύθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου Κιλκίς που καθιερώνεται ο θεσμός του “Συμπαραστάτη” με τον προτεινόμενο υποψήφιο να εξασφαλίζει αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 παρόντων δημοτικών συμβούλων. Ανάλογες απόπειρες προηγήθηκαν το 2011 και το 2015 αλλά ήταν ανεπιτυχείς ως προς τη συγκέντρωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας.

Τι είναι ο Συμπαραστάτης του δημότη

Ο θεσμός του “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης” θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 77 Ν. 3852/2010, (Νόμος Καλλικράτη) και τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τον Ν. 4555/2018.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη, άτομο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, είναι μία ανεξάρτητη αρχή, δίπλα στη διοίκηση, αλλά δεν είναι μέρος της διοίκησης. Για το λόγο αυτό και ο Νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων συμβούλων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μία ευρύτερη συναίνεση στο πρόσωπο του εκλεκτού και να μην είναι απόφαση μόνο της εκάστοτε πλειοψηφίας.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη
Ο Συμπαραστάτης:
• δέχεται έγγραφες καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των Επιχειρήσεών του και
• διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερόμενους
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης Αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας, ούτε αναστέλλει τυχόν προθεσμίες.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής.

Ο Συμπαραστάτης μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη υποβάλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται, υποχρεωτικά, στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του Συμπαραστάτη, όσον αφορά στις λειτουργίες του, είναι
• η ανεξαρτησία
• η αμεροληψία
• η επάρκεια

Πώς ενεργεί ο Συμπαραστάτης;
Ο Συμπαραστάτης:
• Ελέγχει την επώνυμη καταγγελία
• Απαντά στον πολίτη εντός 30 ημερών
• Διαμεσολαβεί στην υπηρεσία με ευελιξία
• Ασκεί ήπιο έλεγχο
• Προωθεί την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών
• Υπερασπίζεται τη διαφάνεια και τη νομιμότητα
• Συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου
• Παραπέμπει στις αρμόδιες αρχές

Ποια είναι τα οφέλη του θεσμού;
Στόχος του Συμπαραστάτη πρέπει να είναι να καταστήσει τις διαδικασίες που αφορούν τον δημότη πιο απλές· να βοηθήσει τον δημότη να διαχειριστεί το ζήτημά του αποφεύγοντας μία πρόσθετη προσφυγή στους ελεγκτικούς μηχανισμούς ή τη δικαιοσύνη· να σταθεί δίπλα του προκειμένου να λυθούν τα προβλήματά του μέσα στα πλαίσια του Δήμου. Ο Συμπαραστάτης είναι με το μέρος του δημότη, έτσι ώστε να τον βοηθήσει να εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα και να αποφύγει την ταλαιπωρία. Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τότε ο θεσμός γίνεται ακόμη ένα γρανάζι στην γραφειοκρατία της δημόσιας διοίκησης, ένα όργανο ωραίο στα λόγια, αλλά χωρίς αποτελέσματα στην πράξη. Ο Συμπαραστάτης πρέπει να είναι δίπλα στον δημότη και να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες, ώστε τελικά να μπορεί να προτείνει λύσεις εφικτές που θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή όλων.
Επιγραμματικά, η παρέμβαση του Συμπαραστάτη οδηγεί σε:
• Καταπολέμηση της κακοδιοίκησης
• Βελτίωση υπηρεσιών
• Διασφάλιση αμεροληψίας
• Διαφάνεια
• Εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

 

Το βιογραφικό του νέου “Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του δήμου Κιλκίς” Αδάμ Χριστοδουλίδη

Ο Αδάμ Χριστοδουλίδης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ασκεί δικηγορία ενεργά από τον Σεπτέμβριο του 2000 έως και σήμερα. Είναι νομικός παραστάτης του Ελληνικού Δημοσίου στο νομό Κιλκίς από το 2003 έως σήμερα εκπροσωπώντας το Νομικό Πρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου σε εκατοντάδες υποθέσεις. Υπό την ιδιότητά του ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπεί την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς σε δικαστικές της υποθέσεις. Ασκεί ποινική και αστική δικηγορία, παρόλα αυτά η μακροχρόνια τριβή του με τις υποθέσεις του Ελληνικού Δημοσίου τον έχει καταστήσει γνώστη των υποθέσεών του, κατά κύριο λόγο της διοικητικής φύσης του Δημοσίου.

Έχει συνεργαστεί με το άλλοτε Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από τον Ιανουάριο του 2003 έως το 2008 σε δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις δανειοδοτήσεων του Ιδρύματος στο νομό Κιλκίς καθώς επίσης και με την Εθνική ΑΕΕΓΑ από το 2000 έως το 2016 σε δικαστικές υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων και διαφορών από τις ασφαλιστικές συμβάσεις.

Είναι εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς από το 2011 για τέταρτη συνεχόμενη θητεία και έχει διατελέσει ταμίας και γενικός γραμματέας αυτού.

Είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Κιλκίς και εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου για δεύτερη συνεχή θητεία.

Έχει διατελέσει:

-Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς για μία διετία και μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου επί τρεις συνεχόμενες θητείες

– Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου ‘’Αετός’’ Κιλκίς, ως επίσης και του Πολιτιστικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου ‘’Αρμονία’’.

Είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικών επιπέδου Lower .

Μόνιμος κάτοικος της πόλης του Κιλκίς είναι έγγαμος με την Όλγα Σταυρούλη, εκπαιδευτικό, και έχουν αποκτήσει τρία αγόρια ηλικίας δεκαπέντε, δεκατρία και ενάμισυ χρόνου”.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Η διαφορά… στο πατρώνυμο

Aνάμεσα σε αυτά, που προκάλεσαν εντύπωση στην πρόσφατη ανακοίνωση ονομάτων υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές του προσεχούς Οκτωβρίου από πλευράς […]

“Μιλούσε”… το ήθος του!

“Στην μουσική, αρχής γενομένης από την βυζαντινή, με “μύησε” από μικρό παιδί ο εξαίρετος ψάλτης, που είχαμε στο χωριό, Θοδωρής […]