Γενικά

Νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης: Ο νέος τρόπος έκδοσης συναινετικών διαζυγίων

Γράφει η Ελένη Σισμανίδου*

Γράφει η Ελένη Σισμανίδου*

Την 31/5/17 κατατέθηκε νομοσχέδιο στην Βουλή, στο οποίο μεταξύ άλλων , προβλέπεται σχετική διάταξη νέου τρόπου έκδοσης συναινετικών διαζυγίων.

Συγκεκριμένα, οι σύζυγοι μπορούν πλέον με κοινή συμφωνία, η οποία συνάπτεται μεταξύ τους με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου, να λύσουν το γάμο τους. Με συμφωνία, επίσης , πρέπει να ρυθμίζεται και η επιμέλεια των τέκνων, εάν αυτά είναι ανήλικα, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους.

Αφού καταθέσει ο πληρεξούσιος δικηγόρος τις παραπάνω συμφωνίες των συζύγων σε συμβολαιογράφο , ο τελευταίος βεβαιώνει τη λύση του γάμου και επικυρώνει τις συμφωνίες. Με την κατάθεση αντιγράφου των σχετικών με την ανωτέρω συμφωνία εγγράφων στον ληξίαρχο ,όπου έχει καταχωριστεί η σύσταση του γάμου , επέρχεται η λύση του κοινή συναινέσει.

Συνεπώς, οι δικηγόροι των συζύγων συντάσσουν και υπογράφουν ένα κοινό συμφωνητικό, το οποίο θα φέρει και τις υπογραφές των συζύγων, και στη συνέχεια αυτό κατατίθεται στον συμβολαιογράφο , ώστε να επικυρώσει τη λύση του γάμου. Το νομοσχέδιο φαίνεται να αναγνωρίζει ενεργό συμμετοχή , όχι αρμοδιότητα, στον δικηγόρο, όσον αφορά στην περίπτωση της συναινετικής λύσης του γάμου, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως , μάλλον, απώτερος στόχος του νομοθέτη είναι η σταδιακή κατάργηση της συμμετοχής του δικηγόρου στην ανωτέρω περίπτωση.

Βέβαια, ο νόμος αναμένεται να ψηφιστεί στο προσεχές διάστημα και επομένως η τελική μορφή της διάταξης δεν έχει ακόμη παγιωθεί. Ως εκ τούτου, αναμένουμε την ψήφισή του προκειμένου να διαπιστωθεί από την εφαρμογή του η πρόθεση της κυβέρνησης για την συμμετοχή των δικηγόρων ή η σταδιακή κατάργηση της στην έκδοση των συναινετικών διαζυγίων.

Με αφορμή το εν λόγω νομοσχέδιο, γίνεται αντιληπτό πως από την εκλογή της τον Ιανουάριο του 2015, η σημερινή κυβέρνηση χαρακτηριστικά προωθεί πλήθος νέων νομοθετικών διατάξεων σε κάθε τομέα διοίκησης , όπως είναι ο πρόσφατα δημοσιευμένος νόμος του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις επιχειρήσεις με «κόκκινα δάνεια» , με ισχύ από τον Αύγουστο και μετά, ο νέος νόμος για την κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδότηση, ο νόμος για την αποσυμφόρηση των φυλακών, η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, οι αλλαγές στο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο νέος τρόπος έκδοσης των συναινετικών διαζυγίων κ.ά. Όλος αυτός ο νομοθετικός οργασμός, πιστώνεται, καταρχήν, στα θετικά του απολογισμού της παρούσας κυβέρνησης, με τις μείζονος σημασίας παρακάτω παρατηρήσεις :

Οι επιχειρήσεις με «κόκκινα» δάνεια σίγουρα θα «ανασάνουν» με τη θέσπιση του εξωδικαστικού μηχανισμού, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας έχει σίγουρα υποστεί ριζικές αλλαγές, μεταξύ άλλων και θετικές, οι φυλακές αποσυμφορήθηκαν ως ένα βαθμό, το Εκπαιδευτικό Σύστημα προσπαθεί να βρει μια κατεύθυνση, η οποία κλίνει μάλλον προς τα δυτικά πρότυπα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο αλλαγών , οικονομικών και άρα αναπόφευκτα και κοινωνικών, οι οποίες συζητείται να αποτυπωθούν στο υπό αναθεώρηση Σύνταγμα, και οι δικηγόροι φαίνεται να αναλαμβάνουν ενεργό συμμετοχή στα συναινετικά διαζύγια.

Σε δεύτερο επίπεδο και κατά γενική παραδοχή , η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου δεν αρκεί. Αν δεν εξασφαλιστεί η προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, δεν διαμορφωθεί ένα ασφαλές και σταθερό ασφαλιστικό, φορολογικό και διοικητικό πλαίσιο για την ίδρυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα βοηθούν στη λήψη μικρών και μεσαίων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, η επιχειρηματικότητα δεν θα μπορέσει να συμβάλει αποτελεσματικά στην ώθηση της ελληνικής οικονομίας, για να μπορέσει η τελευταία αφενός να απεμπλακεί από το καθεστώς της διεθνούς επιτήρησης και αφετέρου να δημιουργηθούν οι πολυπόθητες νέες θέσεις εργασίας και να παραχθεί πλούτος.
* Δικηγόρος

Περισσότερα
Δείτε ακόμα