Πολιτική

«Στήριγμα γιά τους αγρότες οι προωθούμενες ρυθμίσεις» τόνισαν στελέχη της ΝΟΔΕ Κιλκίς

Με μεγάλη συμμετοχή του αγροτικού κόσμου του Κιλκίς πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6.9.14 στην αίθουσα «Βασίλειος Σεργιαννίδης» του ΕΒΕ Κιλκίς η ημερίδα την οποία διοργάνωσε ο τομέας αγροτικού της νομαρχιακής διοικούσας επιτροπής Κιλκίς της ΝΔ.
Τα θέματα ανέπτυξαν ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Κωνσταντίνος Σκιαδάς και ο υπεύθυνος αγροτικού φορέων της ΝΔ και γενικός γραμματέας της ΠΑΣΕΓΕΣ Γιώργος Ανέστης.
Οι δύο ομιλητές σχολίασαν διεξοδικώς την αγροτική επικαιρότητα και την νέα κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ), ενώ στην συζήτηση που ακολούθησε με τοποθετήσεις αγροτών διασαφήνισαν πολλά αιωρούμενα ζητήματα.
Ειδικότερα τόνισαν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΔΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ
-Eκπιπτόμενες δαπάνες για όσους αγρότες τηρούν στοιχεία αποτελεί το σύνολο των δαπανών που αφορά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και αποτελούν πραγματική συναλλαγή.
-Αποσβέσεις παγίων, επισφάλειες, ζημίες (μόνο για κανονικό καθεστώς)
-Ασφαλιστικές εισφορές (ΟΓΑ, ΕΛΓΑ)
-Ενεργειακά κόστη (ΔΕΗ, καύσιμα)
-Αγορές αναλώσιμων, σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κτηνοτροφικών φαρμάκων κτλ.
-Καταβολή ημερομισθίων στους εργάτες γης και εργόσημα
-Έξοδα μίσθωσης αγροτικής γης.
-Το σύνολο των τόκων και των εξόδων των τραπεζικών δανείων που αφορούν την παραγωγική δραστηριότητα.
-Έξοδα μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών.
-Δαπάνες υπηρεσιών κτηνιάτρων, γεωπόνων κτλ.
-Δαπάνες συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού.
-Μισθωτήρια έως 1200 ευρώ (100 ευρώ το μήνα) εάν θεωρήθηκαν έως 31/12/14 από ΚΕΠ ή έχουν υποβληθεί στη ΔΟΥ ισχύουν ως έχουν. Άλλως, από 1/1/14 υποβάλλονται ηλεκτρονικά ανεξαρτήτως ποσού.
-Δήλωση αποθεμάτων (πρέπει να κατατεθεί έως 31/04/14).
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ και ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ θέματα είναι:

-Σε περίπτωση που η φορολόγηση γίνεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης τότε να ισχύσει ο συντελεστής 13%.
-«Ντε μίνιμις» ενισχύσεις, αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις ΠΣΕΑ να μην αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.
-Να διασαφηνιστεί πλήρως ότι και η ενιαία ενίσχυση και η συνδεδεμένη και οι εξισωτικές αποζημιώσεις δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.
-Να μην είναι εμπορική δραστηριότητα η πώληση στις λαϊκές αγορές εφόσον οι παραγωγοί πωλούν κατά ποσότητα και είδος το δικό τους παραγόμενο προϊόν.
-Να διασαφηνιστεί ότι οι αποσβέσεις, ζημίες, επισφαλείς απαιτήσεις είναι εκπιπτόμενες δαπάνες και στην περίπτωση του κανονικού καθεστώτος με υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και όχι τήρηση απλογραφικών βιβλίων (άνω των 15000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα και άνω των 5000 ευρώ επιδότηση).
-Στο θέμα των ιδιωτικών συμφωνητικών για να διευκολυνθεί ο μεγάλος σε ηλικία εκμισθωτής ή αυτός που δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή τα κοινά και αδιαίρετα αγροτεμάχια, προτείνεται να λύνεται με μονομερή δήλωση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ και φορολογικά και των δύο συμβαλλομένων κατά την περίοδο εφαρμογής για το 2014 και να μην υπάρχουν πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις.
Επίσης προτείνεται να δηλώνονται στο ΟΣΔΕ όλα τα μισθωμένα αγροτεμάχια με χαρτογραφικό υπόβαθρο. Λείπει το πεδίο μίσθωμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνεται διασταύρωση με ΓΓΠΣ.
-Οι διαδικασίες ένταξης να μετατεθούν από 20/03 έως 30/06 με την επισήμανση ότι οι θέλοντες να υποβάλλουν ανά τρίμηνο συγκεντρωτικές ΦΠΑ να κάνουν έναρξη έως 31/03.
-Η υποβολή του Ε9 του 2014 ή η διόρθωση του 2013 να λάβει παράταση έως 31/05/14.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα