Γενικά

Νέο υπερσύγχρονο σάρωθρο παρέλαβε ο δήμος Παιονίας

Από τον δήμο Παιονίας εκδόθηκε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο:

“Ένα νέο υπερσύγχρονο σάρωθρο παρέλαβε ο δήμος Παιονίας ενισχύοντας την υπηρεσία καθαριότητος. Πρόκειται για ένα σάρωθρο μηχανικής σάρωσης, αυτοκινούμενο, τύπου COMPACT χωρητικότητας δεξαμενής απορριμμάτων 4,0 m3, αξίας 162.657,00€, που αποκτήθηκε μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Η διοίκηση του δήμου, εντοπίζοντας τα προβλήματα που υπήρχαν στην υπηρεσία καθαριότητας, εστίασε στην ανάγκη αντικατάστασης των παλαιών απορριμματοφόρων με νέα και στην προμήθεια νέων μηχανημάτων ένα εκ των οποίων είναι το σάρωθρο που μόλις παρελήφθη.

Το τελευταίο εξάμηνο οι υπηρεσίες του δήμου παρέλαβαν επίσης τέσσερα (4) νέα ημιφορτηγά δύο (2) ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δύο (2) υπερσύγχρονα μηχανήματα έργου.

Σε τρεις μήνες αναμένονται δύο καινούργια απορριμματοφόρα και ακολουθεί ένα τρίτο εντός του έτους.

Η πολιτική της διοίκησης στοχεύει στην βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην μείωση του υψηλού κόστους λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας που οφείλεται κατά κύριο λόγο στον πεπαλαιωμένο στόλο και στην εξασφάλιση ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους του δήμου”.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα