Οικονομία

Νέες ρυθμίσεις στις λαϊκές αγορές του δήμου Κιλκίς

Σε νέες ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές προχωρά ο δήμος Κιλκίς εφαρμόζοντας τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης του CoVid-19.

Σε όλες τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του δήμου Κιλκίς επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών που πωλούν τρόφιμα, είτε πρωτογενή διατροφικά προϊόντα είτε μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα. Απαγορεύεται η πώληση βιομηχανικών ειδών.

Επιτρέπεται:
– η πώληση των εξής πρωτογενών διατροφικών προϊόντων γης: νωπά οπωροκηπευτικά, αβγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια, βιολογικά νωπά προϊόντα της κατηγορίας, τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης βιολογικών προϊόντων, νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας

– η πώληση μεταποιημένων διατροφικών προϊόντων – κατεψυγμένων τροφίμων: τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, καφές, οίνος,κατεψυγμένα προϊόντα (αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά) είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης.

Η ανάπτυξη πάγκων των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών θα γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον πέντε μέτρων μεταξύ τους.

Οι θέσεις που καταλαμβάνουν στις λαϊκές αγορές οι ανωτέρω επαγγελματίες και παραγωγοί δεν ισχύουν από 18.3.2020 και υποχρεούνται να μετακινηθούν όλοι ώστε να προκύψει η απόσταση των 5 μ. κρατώντας την ίδια σειρά που είχαν πριν την εφαρμογή του μέτρου.

Αν κριθεί απαραίτητο, επιτρέπεται να στηθούν πάγκοι και πέραν του τέλους του χώρου όπου αναπτύσσεται η λαϊκή αγορά, πάντοτε σε συνεννόηση με τη διεύθυνση τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Σε περίπτωση που ένας επαγγελματίας ή παραγωγός (ο οποίος βάσει των ανωτέρω μπορεί να συμμετέχει σε λαϊκή αγορά) αρνείται να αλλάξει θέση με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση των 5 μ. μεταξύ επαγγελματιών, υποχρεούται να αναπτύξει κατά 5 μ. μικρότερο πάγκο από την πλευρά που έχει άλλον επαγγελματία ή παραγωγό σε συνεννόηση με τη διεύθυνση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Κάθε επαγγελματίας ή παραγωγός είναι υποχρεωμένος να παρέχει γάντια μιας χρήσης στους καταναλωτές, τα οποία θα πρέπει να απορρίπτονται μετά την κάθε αγορά. Με επιμέλεια πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ατομικής υγιεινής και απολύμανσης των πάγκων. Η προμήθεια αντισηπτικών και γαντιών είναι υποχρέωση των παραγωγών και των επαγγελματιών.

Μετά το πέρας της λαϊκής αγοράς, όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνουν όλα τα απορρίμματά τους και να παραδίδουν το χώρο που χρησιμοποίησαν απόλυτα καθαρό από απορρίμματα και υπολείμματα προϊόντων.

Οι έλεγχοι στις λαϊκές αγορές θα είναι αυστηροί και θα γίνονται καθημερινά από τις αστυνομικές αρχές και όλα τα εποπτικά όργανα των λαϊκών αγορών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα έκτακτα μέτρα θα απομακρύνεται άμεσα ο επαγγελματίας ή ο παραγωγός από το χώρο της λαϊκής αγοράς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα