Γενικά

Η νέα σύνθεση της Ν.Ε.Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νομαρχιακή επιτροπή Κιλκίς του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος, Ανέστης Πογέλης (μηχανολόγος μηχανικός).
Αντιπρόεδρος, Ιωσήφ Παυλίδης (πολιτικός μηχανικός)
Γραμματέας, Δημήτριος Τζημοράγκας (χημικός μηχανικός)
Μέλη, Θεόδωρος Αθανασιάδης (αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός), Ευθύμιος Παπαδόπουλος (ηλεκτρολόγος μηχανικός).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα