Γενικά

Η νέα σύνθεση του ΠΥΣΔΕ Κιλκίς

Συγκροτήθηκε σε σώμα το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς με την ακόλουθη σύνθεση:

Τακτικά μέλη
Γεώργιος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος
Κωνσταντία Συμεωνίδου, αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Κυριακή Ματσακίδου, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε
Ιωάννης Γεωργούσης, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)
Ευάγγελος Ζιέλκας
Αικατερίνη Ρώσσιου
Αλέξανδρος Ταμουτσίδης
Αβραάμ Κασάπης, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.
Ιωάννης Λιναρδάκης, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε
Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς, που προέκυψαν από τις εκλογές της 5.11.2014, αρχίζει τη 1.1.15 και λήγει στις 31.12.16.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα