Αγροτικά

Νέα ρύθμιση γιά ληξιπρόθεσμες οφειλές αγροτών και συνεταιρισμών

Το αργότερο εντός της επόμενης εβδομάδας, με πλέον πιθανή ημερομηνία την Πέμπτη 2.4.15 θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών αγροτών προς τον ΟΓΑ.

Η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη 25.3.15 και η οποία εστάλη στα ασφαλιστικά ταμεία σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας που θα διαρκέσει έως τις 30.4.15. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα υποκαταστήματα του ΟΓΑ και στα κατά τόπους αρμόδια περιφερειακά κέντρα είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ). Σημειωτέον ότι για το ΙΚΑ το σύστημα δέχεται αιτήσεις από την Πέμπτη 26.3.15.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, ειδικά για τον ΟΓΑ μπορούν να ενταχθούν οφειλές χρονικής περιόδου έως τις 30 Ιουνίου 2014. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Μαρτίου του 2015 και μετά. Κάθε δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Στον οφειλέτη που ρυθμίζει τα χρέη του προσφέρεται απαλλαγή προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών σε ποσοστό που ξεκινά από 50% (για εξόφληση από 73 έως 100 δόσεις) μέχρι και 100% (για εφάπαξ εξόφληση), (εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων (ΠΕΠ, ΠΕΑΠ, ΠΕΠΑΕ)) ως εξής:

– Εφάπαξ καταβολή – ποσοστό έκπτωσης 100%.
– Ρύθμιση μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις – έκπτωση 80%.
– Ρύθμιση από 37 μέχρι 50 μηνιαίες δόσεις – έκπτωση 70%.
– Ρύθμιση από 51 μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις-έκπτωση 60%
– Ρύθμιση από 73 μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις-έκπτωση 50%.
Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

Από τον μήνα υπαγωγής στην ρύθμιση η κύρια οφειλή, όταν αυτή υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, βαρύνεται με μηνιαίο επιτόκιο 0,25% (ετήσιο 3%) ενώ για οφειλές έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται καμία προσαύξηση.
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, τότε κερδίζει απαλλαγή επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

Η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση
-Καθυστέρησης πέραν της μίας δόσης ρύθμισης, για ένα μήνα, ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης.
– Μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.
Σε 150 δόσεις οι οφειλές των συνεταιρισμών
Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα ασφαλιστικά χρέη τους σε μέχρι 150 δόσεις, διαγράφοντας παράλληλα το 50% των προσαυξήσεων δίνει σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ακόμα και σε ενώσεις που βρίσκονται υπό εκκαθάρισιν η νέα ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα προς διευθέτηση χρέη θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί έως τις 2 Μαρτίου 2015. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εν λόγω συνεταιρισμοί να μην έχουν μετατραπεί σε αγροτικές εταιρικές συμπράξεις και, επιπλέον, να έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες εισφορές των μισθολογικών περιόδων από την 1η Φεβρουαρίου και μετά.
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 30 Απριλίου 2015.

Σκέπτοναι ένταξη στην νέα ρύθμιση
Το ενδεχόμενο να ενταχθούν στην νέα νομοθετική ρύθμιση εξετάζουν και οι δύο αγροτικοί συνεταιρισμοί του νομού μας, Κιλκίς και Παιονίας, παρά το γεγονός ότι ο δεύτερος εξ αυτών, σε αντίθεση με τον πρώτο, διαθέτει ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς είναι ενταγμένος στην προηγούμενη ρύθμιση αυτής των εκατό δόσεων.
Και τούτο, διότι, όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι παράγοντες του αγροτικού συνεταιρισμού Παιονίας, η νέα ρύθμιση είναι ευνοϊκότερη σε σχέση με την προηγούμενη.

Από την πλευρά του ο αγροτικός συνεταιρισμός του Κιλκίς, όπως μας δήλωσε ο πρόεδρός του Χαράλαμπος Παυλίδης, «βλέπει» το ενδεχόμενο της ένταξης στην ρύθμιση από μία εντελώς διαφορετική σκοπιά.
Οπως επεσήμανε, οι οφειλές προς τα ταμεία (κυρίως το ΙΚΑ) είναι παρά πολύ μεγάλες και η όποια ρύθμιση γιά καταβολή δόσεων υπό τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας και ρευστότητας του συνεταιρισμού, είναι ουσιαστικώς ανέφικτη.

«Γιά τον λόγο αυτό», συνέχισε, «και με δεδομένη την σημαντική ακίνητη περιοσία, που διαθέτει θα προτείνουμε στην διοίκηση του ΙΚΑ την παραχώρηση ενός τετοιου ως μορφή χρηματοδότησης».
Κάτι το οποίο, όπως ανέφερε δεν αποτελεί καινοτομία, καθώς έχει τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου και κατά το παρελθόν.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα