Γενικά

Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του δήμου Κιλκίς

Με την ίδρυση νέων προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας συνεχίζεται η επιτυχημένη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του δήμου Κιλκίς, το οποίο υποστηρίζεται από το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων (διά της γενικής γραμματείας επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης) και το ίδρυμα νεολαίας και διά βίου μάθησης.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του δήμου Κιλκίς μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Άθληση στην Τρίτη Ηλικία 25
2 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
3 Διαχείριση χρόνου 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. Επικοινωνίας : 23413 52151, 155
Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Καπέτα 17, Κιλκίς, 61100
Email: [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Στην αγορά η Ρένα Δούρου

Το μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, στο […]