Οικονομία

Νέα παράταση πήρε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο LEADER

Έως τις 2 μετά το μεσημέρι της Παρασκευής 7.8.15 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προτάσεων, στο πλαίσιο της πέμπτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER στο πλαίσιο του «Άξονα 4 – «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 41/2015 απόφαση της επιτροπής διαχείρισης προγράμματος LEADER της «Αναπτυξιακής Κιλκίς» Α.Ε.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του σημαντικού ενδιαφέροντος που έχει προσελκύσει η τρέχουσα προκήρυξη και των σχετικών αιτημάτων πολλών υποψήφιων επενδυτών, προκειμένου να ετοιμάσουν με αρτιότητα και πληρότητα τους προς υποβολή φακέλους υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το LEADER χρηματοδοτεί προτάσεις που αφορούν κυρίως σε επενδύσεις πολύ μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων (υπό σύσταση ή υφιστάμενων) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε τομείς όπως η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (π.χ. αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα), η παραγωγή βιοτεχνικών προϊόντων, η παραγωγή ειδών διατροφής (π.χ. αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ποτά, μαρμελάδες), οι τουριστικές δραστηριότητες, οι επισιτιστικές δραστηριότητες, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η παροχή υπηρεσιών κ.ά.

Η δωρεάν χρηματοδότηση των επενδυτικών προτάσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε 50% ενώ των προτάσεων των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) καθώς και των μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων από 70% μέχρι 100%. Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος οριοθετείται στις Δημοτικές Ενότητες Κιλκίς (εκτός πόλεως Κιλκίς) και Χέρσου καθώς και στις τοπικές κοινότητες Ξυλοκερατιάς, Μαυρονερίου και Πεδινού.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τα γραφεία της «Αναπτυξιακής Κιλκίς» Α.Ε. (Σόλωνος 13, Κιλκίς, τηλ. 23410 25305) και την ιστοσελίδα www.anki.gr.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα