Γενικά

Η νέα διοίκηση του συλλόγου καρκινοπαθών

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου καρκινοπαθών νομού Κιλκίς «Α.Ευγένιος ο Τραπεζούντιος» με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος, Γεωργία Κολετσιώτου

Αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Μανασής

Γενικός γραμματέας, Στέφανος Σαρίδης

Ταμίας, Ευσταθία Λυτρίδου

Μέλη, Δημήτριος-Ούριμ Μέλλαντζ, Ερωφίλη Παρασκευοπούλου, Ελένη Τζαγκουρταριάν.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα