Η νέα διοίκηση των εφέδρων αξιωματικών

Γενικά /

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου εφέδρων αξιωματικών νομού Κιλκίς με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Παπανικολάου
Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Αμανατίδης
Γενικός γραμματέας, Γεώργιος Ηλιάδη
Ταμίας, Γεώργιος Κατακαλίδης
Εφορος, Αθανάσιος Γραμματικόπουλος
Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, Φίλιππος Μισαηλίδης
Μέλη, Λάζαρος Παντελίδης, Νικόλαος Στανημερόπουλος, Νικόλαος Σερασκέρης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα