Γενικά

Η νέα διοίκηση του «Αμάραντου» Αμαράντων

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του πολιτιστικού συλλόγου Αμαράντων «Αμάραντος», με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος, Ευαγγελία Πανοδήμου

Γενική γραμματέας, Παρθενόπη Σόντογλου

Ταμίας, Αλεξία Ιωαννίδου

Μέλη, Κωνσταντίνος Γεκουσίδης, Γρηγόριος Ιωαννίδης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα