Γενικά

Νέα μηχανήματα αναισθησιολογίας στα δύο νοσοκομεία του νομού

Παρελήφθησαν πριν λίγες ημέρες και εγκαταστάθηκαν με επιτυχία στο νοσοκομείο Κιλκίς τρία υπερσύγχρονα αναισθησιολογικά μηχανήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Σκοπίων (Ipa Shield 2007-2013) και αποτελεί τμήμα προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και σχετικών υπηρεσιών από το εν λόγω επιχορηγούμενο πρόγραμμα.

Στην προσπάθεια της ισόρροπης ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας του νομού, το ένα εκ των τριών σύγχρονων μηχανημάτων που παρελήφθησαν προωθήθηκε στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας. Τα υπόλοιπα δυο τοποθετήθηκαν και ήδη χρησιμοποιούνται στα νέα χειρουργεία του νοσοκομείου Κιλκίς.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
«…Η προμήθεια των καινούργιων αυτών αναισθησιολογικών μηχανημάτων, οδηγεί στο άνοιγμα μίας ακόμη χειρουργικής αίθουσας και άρα στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των προγραμματισμένων χειρουργείων αλλά και στην αύξηση των επεμβάσεων από το νοσοκομείο μας.

Άμεσος στόχος, άλλα και όραμα τόσο του προσωπικού όσο και της διοίκησης του νοσοκομείου είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προσπάθεια εκσυγχρονισμού όλων των τμημάτων και των υπηρεσιών του ιδρύματος μας ώστε να απολαμβάνουν οι πολίτες του νομού μας και όχι μόνο, όσο το δυνατόν καλύτερου επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Έτσι πολύ σύντομα, στα τέλη του Καλοκαιριού του 2015, έχει δρομολογηθεί, μέσω του ιδίου προγράμματος, η παραλαβή απινιδωτών, καρδιογράφων, ψηφιακών πιεσομέτρων οξυμέτρων καθώς και άλλου βοηθητικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Το διασυνοριακό πρόγραμμα Ipa Shield αποτελεί μία εξωστρεφή πρωτοβουλία, η οποία σχεδιάστηκε από το νοσοκομείο μας στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Σκοπίων 2007-2013 και υλοποιείται σε συνεργασία με το νοσοκομείο Γευγελής. Απετέλεσε μία προσπάθεια αποκεντρωμένου σχεδιασμού, με την συμμετοχή στελεχών του νοσοκομείου τόσο στη φάση του σχεδιασμού, όσο και στην φάση της υλοποίησης και είναι η πρώτη φορά που το νοσοκομείο μας κατάφερε να ενταχθεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθεί από αυτό.

Στόχος του έργου είναι, μέσα από την ανάπτυξη παράλληλων και κοινών δράσεων εκατέρωθεν των συνόρων, να συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην διασυνοριακή περιοχή, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής….».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.123.537 ευρώ, εκ των οποίων οι 686.862 κατευθύνονται στο γενικό νοσοκομείο Κιλκίς ως επικεφαλής εταίρο και οι 436.675 στο γενικό νοσοκομείο της Γευγελής.

Περισσότερα

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τον καθαρισμό των οικοπέδων – Δηλώσεις έως τις 30 Ιουνίου

Τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/, η οποία […]

Δείτε ακόμα