Πολιτική

Ε.Ναβροζίδου: «Είχαμε τοποθετηθεί εγκαίρως στο θέμα της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στην ΒΙΠΕ Κιλκίς»

Από το γραφείο επικοινωνίας της περιφερειακής συμβούλου Κιλκίς Γενοβέφας (Έφης) Ναβροζίδου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Στην συνεδρίαση της επιτροπής ανάπτυξης, καινοτομίας και αγροτικής οικονομίας της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, που έλαβε χώρα στις 20 Αυγούστου 2020, η παράταξή μας καταψήφισε το τέταρτο θέμα, με τίτλο «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της εταιρείας με την επωνυμία « INWASTE A.E.», με περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 1909182824, που προτείνεται να λειτουργήσει στα αγροτεμάχια 960, 961 και 962 του αγροκτήματος Σταυροχωρίου, δήμου Κιλκίς, περιφερειακής ενότητας Κιλκίς (αποτελεί έργο υποκατηγορίας α2 της τέταρτης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών)».

Η αιτιόλογηση ψήφου, που έχει καταγραφεί και στα πρακτικά, ανέφερε ότι η κοινότητα Σταυροχωρίου γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά, αλλά και ότι: «Αρκετά χρόνια πριν η διοίκηση της ΒΙ.ΠΕ. ξεκίνησε ενέργειες για την επεξεργασία λυμάτων, όχι όμως στερεών. Στο καταστατικό της ΒΙ.ΠΕ. αναφέρονται μόνον εγκαταστάσεις “χαμηλής όχλησης”.

Έτσι. για να εγκριθεί το έργο, πρώτον, έγινε εν κρυπτώ από την διοίκησή της και δεύτερον, (για να μην εμπλακεί η ΒΙ.ΠΕ) επιλέχθηκε για την εγκατάσταση της μονάδας INWASTE ένα χωράφι που εφάπτεται της ΒΙ.ΠΕ., οπότε αποφεύγεται η οποιαδήποτε εμπλοκή της.

Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός, ότι τελικός αποδέκτης τυχόν υγρών αποβλήτων της μονάδας αποτελεί παρακείμενο ποταμάκι (ξεκινά από τη λίμνη Δοϊράνη και καταλήγει στην λίμνη Αρτζάν)».

Συνεπώς, η παράταξή μας πήρε θέση εγκαίρως και στο κατάλληλο όργανο της εριφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Κοιτάμε Μπροστά» Χρήστος Γιαννούλης και η περιφερειακή σύμβουλος Κιλκίς Γενοβέφα Ναβροζίδου θα επισκεφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα τον αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς και την διοίκηση της ΒΙΠΕ».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα