Οικονομία

«Να «παγώσουν» οι ασφαλιστικές οφειλές εμπόρων-επαγγελματιών»

«Πάγωμα» και αποποινικοποίηση των ασφαλιστικών οφειλών, ώστε να
αποτραπεί «κύμα» οδυνηρών και ολεθρίων γιά τον κλάδο των εμπόρων και
επαγγελματιών κατασχέσεων, ζητεί το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο
Κιλκίς.
Στο σχετικό έγγραφό του προς τον υπουργό εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης
και πρόνοιας Γιάννη Βρούτση αναφέρονται τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Ιδιαίτερη αναστάτωση και πανικό σ’ έναν από καιρό παραπαίοντα κλάδο
προκάλεσε η πρόσφατη ενέργεια του ΟΑΕΕ με την αποστολή των
ειδοποιητηρίων για εξόφληση και ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών.

Η ειδοποίηση του Οργανισμού στην ουσία ισοδυναμεί με αναγγελία
κατασχέσεων. Κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ήδη έχουν
εξανεμισθεί προς εξόφληση άλλων ασφυκτικών υποχρεώσεων.

Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύοντας ότι με τέτοιου είδους “τελεσίγραφα” δεν επιλύεται κανένα
πρόβλημα της πραγματικής οικονομίας, σας καταθέτουμε επιγραμματικά
κάποιες προτάσεις, οι οποίες εξ άλλου αποτελούν την συμπύκνωση
προτάσεων και απόψεων τόσο των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ όσο και των
Επιμελητηρίων όλης της χώρας.
– «Πάγωμα» και αποποινικοποίηση των οφειλών. Επιλογή του οφειλέτη για
τη σταδιακή αποπληρωμή τους, είτε με τμηματική καταβολή τους, είτε με την
τμηματική αφαίρεση του ποσού από την σύνταξή του.
– Αφαίρεση από την οφειλή του ποσού που αναλογεί στις εισφορές
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το διάστημα που αυτή δεν παρέχεται.
– Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης ανάλογα με την οικονομική
δυνατότητα του κάθε ασφαλισμένου.

Κύριε Υπουργέ,
Η αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΕ δεν είναι
συνειδητή επιλογή των συναδέλφων μας. Είναι εξ άλλου κάτι που αποβαίνει
εις βάρος τους αφού στερούνται π.χ. ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και
αδυναμίας εξασφάλισης σύνταξης. Η αναστολή οφείλεται αποκλειστικά και
μόνο στην πραγματική αδυναμία καταβολής των εισφορών λόγω της γνωστής
οικονομικής δυσπραγίας.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για την επανεξέταση του όλου
ζητήματος».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα