Πολιτική

«Να γίνονται εκ περιτροπής οι κατ’ ευθείαν αναθέσεις έργων» ζητεί το «Αλλά…ΖΩ»

Την Παρασκευή 14.11.14 επιτροπή του επαγγελματικού κλάδου μηχανικών, εργοληπτών δημοσίων έργων, συναντήθηκαν με τους επικεφαλής των συνδυασμών της μειοψηφίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να θέσουν το θέμα της ανάθεσης των δημοσίων έργων. Είχε προηγηθεί συνάντηση των μηχανικών με την δημοτική αρχή Κιλκίς.
Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο του συνδυασμού «Αλλά…ΖΩ» αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
«…Ανέφεραν ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν έως τώρα οι αναθέσεις δημοσίων έργων δεν τους βρίσκει σύμφωνους, καθώς αυτές δίνονταν επανειλημμένως σε συγκεκριμένα άτομα, αφήνοντας «απ’ έξω» την πλειοψηφία των υπολοίπων μηχανικών εργοληπτών δημοσίων έργων.
Έτσι, λοιπόν, ζητούν την συνεργασία του δήμου πάνω σε δικαιότερη και δημοκρατική βάση, ώστε ωφελούμενοι να είναι όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου εκ περιτροπής.
Το θέμα των αναθέσεων έχει απασχολήσει ιδιαίτερα του «Αλλά…ΖΩ», καθώς το έχει θέσει και στο δημοτικό συμβούλιο, καταδικάζοντας αυτού του είδους τις συμφωνίες, οι οποίες γίνονται με αδιαφάνεια και κακή διαχείριση των δημοτικών τελών που επιβαρύνουν τους δημότες του Κιλκίς.
Προτείνουμε, λοιπόν, οι αναθέσεις των έργων να γίνονται με δημοπρασία, κάτω από διαφανείς διαδικασίες και με απόλυτο σεβασμό προς τον δημότη.
Ωστόσο, σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, που αφορούν σε συγκεκριμένα ποσά, όπως αυτά καθορίζονται από τον νόμο, όπου οι κατ’ ευθείαν αναθέσεις είναι αναπόφευκτες, αυτές να δίνονται εκ περιτροπής σε όλους του επαγγελματίες του τόπου μας.
Καλούμε, επομένως, και τους λοιπούς επαγγελματικούς κλάδους, να διεκδικήσουν από την δημοτική αρχή να ισχύσει ότι και στους μηχανικούς εργολήπτες. Να ορίζονται δηλαδή εκ περιτροπής οι αναθέσεις σε όλους τους επαγγελματίες των διαφόρων κλάδων, ανάλογα με την περίπτωση και να μην περιορίζονται μεταξύ φίλων και γνωστών».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα