Γενικά

Μπλόκο του ΥΠΕΝ για φωτοβολταϊκό σταθμό στη Μεγ.Βρύση

Αρνητική εξέλιξη είχε το έργο με τίτλο «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 14.889,42kMp, στο «Αγρόκτημα Μεγάλης Βρύσης».

Το πρότζεκτ έλαβε αρνητική απάντηση σχετικά με τους όρους περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικοί όροι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχεια του σχεδίου.

Στην απόφαση του το ΥΠΕΝ αναφέρει πως αποφάσισε την μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 14.889,42kMp, στα υπ. αριθ. 1298 και 1303 αγροτεμάχια στο αγρόκτημα Μεγάλης Βρύσης», στη Τ.Κ. Μεγάλης Βρύσης,  στη ΔΕ. Κιλκίς, Δήμος Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, Π.Κ.Μ.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως:

• Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας ΠΕ Κιλκίς (ΠΕΧΩΠ Κιλκίς) της ΠΚΜ γνωμοδότησε αρνητικά επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο
της ΠΕΧΩΠ Κιλκίς  2 αγροτεμάχια αποτελούν λόγω αναδασμού του αγροκτήματος Μεγάλης Βρύσης,  Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.

• Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2(ε) του 16ου σχετικού, απαγορεύεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Περισσότερα
Δείτε ακόμα