Πολιτική

Παρέμβαση του «ΜέΡΑ25» γιά το νοσοκομείο Κιλκίς

Σε παρέμβαση γιά τα θέματα του νοσοκομείου Κιλκίς προέβη του κόμμα «ΜέΡΑ25», με κατάθεση της ακόλουθης ερώτησης στην Βουλή προς τον υπουργό υγείας, από την βουλεύτρια του κόμματος Φωτεινή Μπακαδήμα:

«Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου εργαζομένων του γενικού νοσοκομείου Κιλκίς, στη συνεδρίαση του στις 5.10.20 αποφάσισε ομόφωνα να καταγγείλει ορισμένα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα του νοσοκομείου Κιλκίς που το οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθμισή του και τα οποία τέθηκαν προ οκταμήνου ενώπιον του διοικητή.

Ειδικότερα, με επιστολή του αναφέρονται στα σοβαρότατα προβλήματα που προκύπτουν από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση του Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, λόγω της έλλειψης ιατρικού προσωπικού δεν λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος σε καθημερινή βάση και για όλο το εικοσιτετράωρο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών και την ταλαιπωρία του ήδη επιβαρυμένου προσωπικού λόγω αυξημένων και αδικαιολόγητων δρομολογίων και διακομιδών για διενέργεια της εξέτασης σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, γεγονός που συνεπάγεται και αδικαιολόγητη σπατάλη πόρων (οδοιπορικά) αλλά και ανθρώπινου δυναμικού (εργατοώρες μη παραγωγικές). Εξαιτίας της έλλειψης ιατρικού προσωπικού δεν λειτουργεί ούτε ο ολοκαίνουργιος ψηφιακός Μαστογράφος.

Ακόμα αναφέρεται η έλλειψη βασικών οργανικών ιατρικών ειδικοτήτων όπως: πνευμονολόγου, γαστρεντερολόγου, νευρολόγου και παθολογοανατόμου στο νοσοκομείο ενώ σοβαρές ελλείψεις παρατηρούνται και σε άλλες ειδικότητες όπως Βοηθών θαλάμων, καθαριστριών, διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικού προσωπικού.

Τέλος, σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού ζητείται η άμεση αύξηση του αριθμού των Τραυματιοφορέων, αφού μόνο δύο καλύπτουν την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια.

Από άποψη υποδομών, σημειώνεται πως, παρότι υπάρχει μελέτη στατικής επάρκειας του κτηρίου των Διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου ήδη από τις 04/11/2016, βάσει της οποίας τεκμαίρεται ότι το κτίριο εγκυμονεί κινδύνους και προτείνονται άμεσα μέτρα αποκατάστασης του προβλήματος, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, ενώ για το σύνολο των κτιριακών του εγκαταστάσεων δεν υπάρχει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας καθώς αυτό έχει λήξει πριν χρόνια. Ακόμα καταγγέλλεται ότι οι επτά ανελκυστήρες μεταφοράς ατόμων του Νοσοκομείου δεν διαθέτουν πιστοποίηση, ενώ στην ηλεκτρική εγκατάσταση, μεγάλα τμήματα δεν καλύπτονται από αντι-ηλεκτροπληξιακούς διακόπτες και δεν υπάρχει Ιατρός εργασίας.

Επίσης η υπέργεια δεξαμενή υγρού οξυγόνου της κεντρικής παροχής του νοσοκομείου και διάφορες φιάλες ιατρικών αερίων βρίσκονται εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα, αλλά και σε άλλους κίνδυνους (φωτιά, πρόσκρουση οχήματος, δολιοφθορά) και απέχουν μόλις δύο (2) μέτρα από το κτήριο των Τ.Ε.Π. Λόγω παλαιότητας και διάβρωσης των κτηρίων, παρατηρείται πτώση σοβάδων στα μπαλκόνια της Α΄ πτέρυγας (κατασκευής 1937). Ίδια φαινόμενα, μικρότερης κλίμακας παρατηρούνται και στην Β΄ πτέρυγα.

Τέλος, με δεδομένο πως η πλύση του ακάθαρτου ιματισμού του νοσοκομείου Κιλκίς λόγω της αναστολής λειτουργίας των πλυντηρίων επί 2,5 έτη έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία, στη σύμβαση της οποίας δεν περιλαμβάνονται οι στολές του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού λόγω περικοπών, αναγκάζονται οι εργαζόμενοι να τις μεταφέρουν για καθαρισμό σπίτι τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται εν μέσω πανδημίας.

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών που δεν αρμόζουν σε μια δομή υγείας ενός Ευρωπαϊκού κράτους,

Ερωτάται ο κ. υπουργός:
1. Είναι ενήμερος για την κατάσταση στο νοσοκομείο του Κιλκίς;
2. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων;
3. Στις προσλήψεις που αναφέρεται συνεχώς η κυβέρνηση προβλέπεται η επαναπροκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων στο συγκεκριμένο νοσοκομείο;
4. Ποια η πρόβλεψη για πρόσληψη επιπλέον τραυματιοφορέων καθώς οι υπάρχοντες δύο δεν επαρκούν;
5. Ποιο το οικονομικό κόστος για το νοσοκομείο του Κιλκίς λόγω του παροπλισμού του τομογράφου και του μαστογράφου εξαιτίας του οποίου ασθενείς και προσωπικό ταλαιπωρούνται;
6. Ποιες άμεσες ενέργειες πρόσληψης προσωπικού θα ληφθούν ώστε να καταστούν λειτουργικά και τα δύο μηχανήματα;
7. Πόσα άτομα εργάζονται για την καθαριότητα του νοσοκομείου και πόσες ώρες εργάζονται καθημερινά;
8. Τίνος απόφαση ήταν να μην παραταθούν οι συμβάσεις δώδεκα εργαζομένων στην καθαριότητα μέχρι 31/12/2021, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική ώστε το νοσοκομείο να παραμένει καθαρό και ασφαλές υγειονομικά εν μέσω πανδημίας και για ποιο λόγο έγινε αυτό;
9. Ποια η δυναμική του νοσοκομείου σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό και πόση έπρεπε να είναι;
10. Θεωρεί επαρκή τη στελέχωσή του;
11. Πότε έγινε τελευταία έλεγχος των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου –των ανελκυστήρων συμπεριλαμβανομένων-και ποια τα συμπεράσματα του ελέγχου;
12. Τι απαντά στις πολύ σοβαρές καταγγελίες περί προβλημάτων στατικότητας του κτιρίου, έλλειψης πιστοποιητικού πυρασφάλειας, επικίνδυνων διακοπτών και έκθεσης της κεντρικής δεξαμενής υγρού οξυγόνου και διαφόρων φιαλών ιατρικού αερίου;
13. Θα γίνει άμεσος έλεγχος της στατικής επάρκειας όλων των κτηρίων λόγω παλαιότητας των κτηρίων και ενίσχυσης των υποδομών όπου απαιτείται και αν ναι, εντός ποιου χρονικού πλαισίου;
14. Τι ακριβώς προβλέπει η σύμβαση για τον καθαρισμό του ιματισμού;
15. Για ποιο λόγο δεν αναδιαμορφώνεται η σύμβαση ώστε να περιλαμβάνει και τον ιματισμό των εργαζομένων ιδίως εν μέσω πανδημίας, οπότε και μπορεί λόγω υπαιτιότητας του κράτους να συμβάλουν στην εξάπλωση της επιδημίας, μεταφέροντας τον βρόμικο ιματισμό τους σπίτι για πλύσιμο;
16. Η Διοίκηση σας έχει ενημερώσει για τα παραπάνω εξαιρετικά σοβαρά καταγγελθέντα και αν ναι, πότε και ποια ήταν τα αιτήματά της;».

Περισσότερα

Ανδρέας Βεργίδης: Η γαστρονομική “ταυτότητα” της Π.Ε. Κιλκίς εργαλείο για την τουριστική ανάπτυξη

Η γαστρονομία ως “κομμάτι” της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ‘’ταυτότητας’’ της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί στην […]

Δείτε ακόμα