Αγροτικά

Μόνον ηλεκτρονικώς οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων σταφυλιών

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκαν τα εξής:

«Στη συνέχεια του με αριθμό 4231/160659/20.11.18 εγγράφου του Υπ.Π.Α.Α.Τ. γνωστοποιείται στους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ότι δηλώσεις συγκομιδής για το έτος 2018 θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου μόνο υλεκτρονικώς μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr.

H προθεσμία υποδομής δήλωσης συγκομιδής λήγει το Σάββατο 15.12.18».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο κατάλληλος αριθμός

Η συνδυασμένη κρίση των τελευταίων χρόνων, επί δεκαετία οικονομική, επί τριετία υγειονομική και την τελευταία διετία ενεργειακή, επέτεινε τις συνέπειες […]