Κοινωνία

Μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο «ανοικτό» πανεπιστήμιο Ολλανδίας ο δρ Κ.Γεωργιάδης

Ο διεθνώς καταξιωμένος διδάκτωρ πληροφορικής δρ Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Δημητρίου από τον Καμπάνη, που εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια είναι ερευνητής στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας αναγορεύθηκε από 1.1.22 μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο τμήμα διαδικτυακής μάθησης και διδασκαλίας, της σχολής επιστημών της εκπαίδευσης του «ανοικτού» πανεπιστημίου της Ολλανδίας.

Το αντικείμενό του έχει να κάνει με την μηχανική εκμάθηση γιά διαμορφώσιμες αξιολογήσεις σε σοβαρούς κλωβούς.

Η ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται σε σύγχρονες συσκευές γιά αναμετάδοση κάποιων δεδομένων με ιδιαίτερο τρόπο και διαφόρων τύπου δεδομένα με ψηφιακά σήματα.

Η τελευταία έρευνα του δρ Κωνσταντίνου Γεωργιάδη έχει να κάνει με μεθόδους αυτοβελτιστοποίησης, αυτοδιάγνωσης, νοημοσύνης και ευφυούς υποστήριξης στο πιό πολύπλοκο έργο αυτοματοποίησης και αυτοδιάγνωσης, στο έργο της βιομηχανίας, και όχι μόνο.

Το δημοσιογραφικό συγκρότημα του «Μαχητή», το οποίο από καταβολής του προβάλλει και στηρίζει συντοπίτες, οι οποίοι διαπρέπουν στον τομέα τους, εντός και εκτός ορίων νομού και εντός και εκτός ορίων χώρα, τιμώντας και προβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον τόπο τους-τόπο μας, χαιρετίζει την διάκριση αυτή του Κωνσταντίνου Γεωργιάδη, με την ευχή να ακολουθήσουν και άλλες.

Και εις ανώτερα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο κατάλληλος αριθμός

Η συνδυασμένη κρίση των τελευταίων χρόνων, επί δεκαετία οικονομική, επί τριετία υγειονομική και την τελευταία διετία ενεργειακή, επέτεινε τις συνέπειες […]