Κοινωνία

Επιλεκτική τακτοποίηση ανεγερθέντων ή ανεγειρομένων ναών

Σάλο έχει προκαλέσει στον κλάδο των μηχανικών η κίνηση του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κκ Εμμανουήλ να αναθέσει κατ’ ευθείαν και επιλεκτικώς σε συγκεκριμένα τεχνικά γραφεία την τακτοποίηση ικανού αριθμού ανεγερθέντων ή ανεγειρομένων ιερών ναών της περιοχής ευθύνης της ΙΜΠΚ, χωρίς δηλαδή να απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές «πηγές» την αγανάκτηση, την οποία «πυροδότησε» αυτή καθ’ εαυτή η κίνηση, ενέτεινε το ότι ο σεβασμιώτατος κκ Εμμανουήλ προέβη σ’ αυτήν την ανάθεση παρά το γεγονός ότι, μόλις γνωστοποιήθηκε η πρόθεσή του εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πολλές πλευρές.
Μάλιστα, υπήρξαν περιπτώσεις μηχανικών που εμφανίσθηκαν πρόθυμοι να αναλάβουν δωρεάν την τακτοποίηση ιερών ναών είτε των τόπων (χωριών) καταγωγής των ή ενοριών των περιοχών κατοικίας των, οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στο τίμημα της αμοιβής γιά την σχετική μελέτη.
Στις προθέσεις ωρισμένων εξ αυτών ήταν η υποβολή της ανωτέρω προτάσεως προς τον σεβασμιώτατο κκ Εμμανουήλ, ταυτοχρόνως με την διατύπωση αιτήματος γιά εκ μέρους του δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον σύλλογο μηχανικών, θεωρώντας βέβαιη την ανταπόκριση πολλών μελών.
Όπως και να ‘χει το πράγμα, η τοπική εκκλησιαστική ηγεσία «κατάφερε» σ’ αυτήν την περίπτωση να δράσει σαν «λάδι στην φωτιά» της δεινής κατάστασης στην οποία βρίσκεται συνολικώς η τοπική κοινωνία, αντί σαν «βάλσαμο στην πληγή», πέραν του ότι απέδειξε, ότι η τακτική των κατ’ ευθείαν αναθέσεων έργων δεν αποτελεί «προνόμιο» μόνο οργάνων της Πολιτείας και της αυτοδιοίκησης.
Και αν μεν σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο δεν υφίστανται νομικά κωλύματα, η κεφαλή της τοπικής Εκκλησίας ώφειλε, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όχι μόνο το γενικό πρόβλημα της κρίσης αλλά και ειδικότερα τον στην παρούσα φάση χειμαζόμενο από προβλήματα κλάδο των μηχανικών, να προβεί σε μία τέτοια ανάθεση σαφώς μεγαλύτερο αριθμό από αυτούς, αξιολογώντας και την διάθεση εκείνων που προθυμοποιήθηκαν να συμμετάσχουν εθελοντικώς σε διαδικασίες τακτοποίησης ιερών ναών.
Αλλιώς, και αυτό θα ήταν το λιγότερο, ορθότερο και δικαιότερο θα έπρεπε, επιδεικνύοντας και πάλι ευαισθησία, να προχωρήσει στην δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Τι τον εμπόδισε και στις δύο περιπτώσεις;
Αν μη τι άλλο και η μεγάλη πλειοψηφία των μηχανικών και η τοπική κοινωνία, τουλάχιστον σε επίπεδο ενοριών, δικαιούνται μιάς πειστικής απαντήσεως και εξηγήσεως.
Αν, φυσικά, υπάρχει.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα