Αγροτικά

Μέχρι 250 στρέμματα θα είναι επιλέξιμα γιά ενεργοποίηση δικαιωμάτων νέων γεωργών

Μέχρι 250 στρέμματα θα είναι επιλέξιμα για ενεργοποίηση δικαιωμάτων για κάθε δικαιούχο νέο γεωργό ή αλλιώς 25 δικαιώματα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας.

Αν τα ενεργοποιηθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης του γεωργού υπερβαίνουν τον αριθμό των 25, τα προς πληρωμή δικαιώματα μειώνονται στα 250 στρέμματα.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων δικαιωμάτων από το νέο γεωργό, με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στο σχετικό φυλλάδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ «η ενίσχυση χορηγείται μέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωμάτων για κάθε δικαιούχο».

Περιορισμός τίθεται και όσον αφορά στην περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

-Δεν υπερβαίνει τα 5 έτη

-Μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που μεσολάβησαν μεταξύ της δημιουργίας της εκμετάλλευσης και της πρώτης υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας στα πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης.

Επομένως, αν τα ενεργοποιηθέντα/χορηγηθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης του γεωργού υπερβαίνουν τον αριθμό των 25, τα προς πληρωμή δικαιώματα για το καθεστώς των νέων γεωργών, μειώνονται σε 25 εκτάρια.

Σε περίπτωση που η προσδιορισθείσα έκταση είναι μικρότερη από τη δηλωθείσα, αλλά η προσδιορισθείσα έκταση υπερβαίνει τα 25 εκτάρια, δεν εφαρμόζονται διοικητικές κυρώσεις. Ο γεωργός πληρώνεται για δικαιώματα 25 εκταρίων.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Πνεύμα διεκδίκησης

Τα τελευταία χρόνια ακολουθούν ανοδική πορεία οι δείκτες απήχησης, συμμετοχής, διοργανωτικής επάρκειας και αγωνιστικής επιτυχίας όλοι οι αγώνες ορεινού δρόμου […]

Θα συνεχισθεί και αλλού

Ο μεγάλος νικητής των πρόσφατων εκλογών στην Ολλανδία ήταν το υπερσυντηρητικό κόμμα του Γκέερτ Βίλντερς με την ομοϊδεάτισσα του Μαρίν […]