Οικονομία

Μετάθεση εκποίησης ακινήτου του Αγροτικού Συνεταιρισμού νομού Κιλκίς

Σύμφωνα με την από 21-2-2023 Διακήρυξη Εκποίησης Ακινήτων σε συνδυασμό με την από 8-3-2023 ανακοίνωση- γνωστοποίηση η εκποίηση των σε αυτή αναφερόμενων ακινήτων, ορίσθηκε  να πραγματοποιηθεί   την  Δευτέρα  3η Απριλίου   2023 και ώρα 12.00 – 13.00 μ.μ  και σε περίπτωση που  αποβεί άκαρπος  να επαναληφθεί 2 φορές, από μία φορά κάθε επόμενη εβδομάδα δηλαδή την Δευτέρα  10η Απριλίου 2023 και ώρα 12.00 – 13.00 μ.μ. και την Τετάρτη   19η Απριλίου   2023 και ώρα 12.00 – 13.00 μ.μ.

Ενημερώνουμε –γνωστοποιούμε ότι για το κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο ματαιώνεται η εκποίηση και σύντομα θα δημοσιευθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής εκποίησης αυτού:

 Ενός ενιαίου πολεοδομικά οικοπέδου του Ο.Τ. 118β (άθροισμα δύο οικοπέδων με αρχικά συμβόλαια αγοράς 4433/1954 και με ΚΑΕΚ 260353412019 καθώς και 15885/1961 και με ΚΑΕΚ 26035341202020, συνολικού εμβαδού 845,71 τ.μ.  που βρίσκεται στο Κιλκίς,  στην διασταύρωση των οδών Τσιρογιάννη 23 και Βασ. Ρώτα (πρώην Αφροδίτης) στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγειο κτίριο επαγγελματικής χρήσης, συνολικού εμβαδού δόμησης 845,71 τ.μ, αποτελούμενο από ενιαίο χώρο καταστήματος πώλησης τροφίμων και άλλων οικιακών ειδών (Σούπερ Μάρκετ) το οποίο είναι ανακαινισμένο, χώρο μηχανοστασίου, λεβητοστασίου και χώρων υγιεινής–W.C, συνολικού εμβαδού 695,69 τ.μ. και χώρος αποθήκευσης προϊόντων εμβαδού 150,02 τ.μ.

Κιλκίς 3-4-2023

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Αθανάσιος Νοτόπουλος

Κυριακή Τομπουλίδου

Περισσότερα
Δείτε ακόμα