Μείωση των αντικειμενικών αξιών προτείνει ο δήμος Παιονίας

Οικονομία /

Πρόταση του δήμου Παιονίας προς το υπουργείο Οικονομικών, με ομόφωνη απόφαση δημοτικού συμβουλίου, για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλους τους οικισμούς του δήμου.

Η πρόταση αποσκοπεί στο να διαμορφωθεί μια δικαιότερη ρύθμιση για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των δημοτών.

Το δημοτικό συμβούλιο αποδεχόμενο την εισήγηση της διοίκησης, που έγινε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο οικονομικών Αθανάσιο Τζούρτζο, αποφάσισε να εισηγηθεί προς το αρμόδιο υπουργείο την μεταβολή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν.1249/1982, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 51 Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ 226/Α/9-12-2022), όπου προβλέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, κατόπιν υποβολής από την 10.12.2022 έως και την 20.01.2023 της προβλεπόμενης γνώμης των δήμων.

Η απόφαση ελήφθη θεωρώντας εσφαλμένο και μη ανταποκρινόμενο στις πραγματικές τιμές τον καθορισμό των ισχυουσών τιμών, με την υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2375), που αποδεικνύεται και από μια απλή επισκόπηση των αξιών των μεταβιβάσεων ακινήτων που βρίσκονται στους οικισμούς του Δήμου οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι ουδεμία πρόνοια ελήφθη υπόψη κατά τον καθορισμό των τιμών για τους χαρακτηριζόμενους ως «στάσιμους» οικισμούς του δήμου Παιονίας, των οποίων οι τιμές ζώνης κυμαίνονται από 450 έως 600 ευρώ ανά τ.μ., τιμές που ουδόλως ανταποκρίνονται στις πραγματικές αξίες των ακινήτων, έτσι όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την κτηματαγορά.

Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός συγκεκριμένων οικισμών του δήμου (Ειρηνικό, Κορώνα, Αξιοχώρι, Νέο Συράκο, Βαλτούδι, Κοτύλη, Ξηρόλακκος, Χερσότοπος, Μεταμόρφωση, Πλατανιά, Λιμνότοπος, Νέα Καβάλα, Σιταριά, Χρυσόκαμπος, Κουλιννέικα, Κάστρο, Πηγή, Στάθης, Δογάνη, Χαμηλό, Κάρπη, Μεσιά, Πεντάλοφος, Ομαλό, Πλάγια, Βαλτοτόπι, Καμποχώρι, Σκρά, Κούπα, Φανός, Φιλυριά, Γερακώνα, Ειδομένη) ως «στάσιμων» έχει γίνει με την υπ’ αριθμ. Γ35468/1417/21-6-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 292/ΦΕΚ Δ/12-07-1983 και ισχύει μέχρι και σήμερα.

Είναι αυτονόητο ότι ο καθορισμός των οικισμών του δήμου, ως στάσιμων, έγινε από την πολιτεία κατά το παρελθόν για δημογραφικούς λόγους που κυρίως είχαν ως στόχο την ενίσχυση της ελληνικής υπαίθρου με παροχή κινήτρων για την παραμονή των κατοίκων σε αυτούς.

Η ανάγκη αυτή παραμένει αδήριτη μέχρι και σήμερα δεδομένου ότι ο δήμος Παιονίας εμφανίζει, κατά τα επίσημα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, σημαντική μείωση του συνολικού πληθυσμού του, και συγκεκριμένα περί τους 3.300 κατοίκους.

Θεωρώντας λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να χορηγούνται κίνητρα στους δημότες ώστε να παραμείνουν, να επενδύουν και να επανακατοικίσουν στους οικισμούς του δήμου, καθίσταται απολύτως βέβαιο, ότι ο καθορισμός υπερβολικών και εξωπραγματικών αντικειμενικών αξιών μόνο αποτρεπτικά λειτουργεί προς τους δημότες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
Αξιούπολη ΟΧΙ 650 500
Πηγή ΝΑΙ 500 250
Γοργόπη ΟΧΙ 550 400
Δογάνη ΝΑΙ 500 250
Ειδομένη ΝΑΙ 500 250
Χαμηλό ΝΑΙ 500 250
Πλάγια ΝΑΙ 500 250
Βαλτοτόπιον ΝΑΙ 500 250
Καμποχώριον ΝΑΙ 500 250
Ρύζια ΟΧΙ 500 300
Κούπα ΝΑΙ 500 250
Σκρα ΝΑΙ 500 250
Φανός ΝΑΙ 550 250
Λιβάδια ΟΧΙ 550 400
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
Γουμένισσα ΟΧΙ 650 500
Γρίβα ΟΧΙ 500 300
Κάρπη ΝΑΙ 550 250
Καστανερή ΟΧΙ 500 300
Ομαλόν ΝΑΙ 500 250
Πεντάλοφον ΝΑΙ 500 250
Στάθη ΝΑΙ 550 250
Γερακώνα ΝΑΙ 550 250
Φιλυριά ΝΑΙ 550 250
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
Ευρωπός ΟΧΙ 650 500
Άγιος Πέτρος ΟΧΙ 550 400
Μεσιά ΝΑΙ 550 250
Πολύπετρο ΟΧΙ 550 400
Τούμπα ΟΧΙ 550 400
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
Πολύκαστρο Α’ ΖΩΝΗ ΟΧΙ 750 600
Πολύκαστρο Β’ ΖΩΝΗ ΟΧΙ 750 600
Πολύκαστρο Γ’ ΖΩΝΗ ΟΧΙ 650 500
Πολύκαστρο Δ’ ΖΩΝΗ ΟΧΙ 650 500
Πολύκαστρο Ε’ ΖΩΝΗ ΟΧΙ 650 500
Κουλινέικα ΝΑΙ 450 250
Λατόμι ΟΧΙ 450 300
Αξιοχώριον ΝΑΙ 450 250
Νέο Σιράκιον ΝΑΙ 400 250
Άσπρος ΟΧΙ 550 400
Βαλτούδιον ΝΑΙ 550 250
Βαφειοχώριον ΟΧΙ 550 400
Κοτύλη ΝΑΙ 550 250
Ξηρόλακκος ΝΑΙ 550 250
Χερσοτόπιον ΝΑΙ 550 250
Ειρηνικόν ΝΑΙ 450 250
Εύζωνοι ΟΧΙ 550 400
Μεταμόρφωση ΝΑΙ 500 250
Πλατανιά ΝΑΙ 550 250
Κορώνα ΝΑΙ 500 250
Λιμνότοπος ΝΑΙ 500 250
Νέα Καβάλα ΝΑΙ 500 250
Σιταριά ΝΑΙ 500 250
Μικρό Δάσος ΟΧΙ 500 400
Πευκόδασος ΟΧΙ 500 400
Κάστρον ΝΑΙ 400 250
Ποντοηράκλεια ΟΧΙ 550 400

 

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Γ. Γεωργαντάς στα εγκαίνια της Zootechnia: Το Μάρτιο στον αέρα οι διαγωνισμοί για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Κλείνει η μεγαλύτερη εκκρεμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας Ως μια ευκαιρία επανεκκίνησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και αλιείας χαρακτήρισε την […]