Πολιτική

Μείωση τελών εξετάζει ο δήμος Κιλκίς με «ανοικτό» το θέμα της καθαριότητας

Το ενδεχόμενο μείωσης διαφόρων τελών από την νέα χρονιά, ύστερα από σύνταξη σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης, άφησε «ανοικτό» η δημοτική αρχή Κιλκίς κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 10.11.14.
Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να καταστεί εφικτή από όλους τους δημότες η πληρωμή των τελών, ώστε να«ανασάνει» οικονομικώς και ο δήμος.

Κατά την διάρκεια της σχετικής συζήτησης διατυπώθηκαν «αιχμές» κατά της κυβέρνησης γιά εκ μέρους της «παράκαμψη» της αυτοδιοίκησης όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις της με την «Τριμερή», και ειδικότερα στο θέμα της αυτοτελούς λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τονίσθηκε δε, ότι θα είχαν επιλυθεί πολλά από τα προβλήματά της, αν λειτουργούσε με καθεστώς αυτοτέλειας.

Γιά την δημοτική αρχή παραμένει «ανοικτό» και το θέμα της ανάθεσης της καθαριότητας σε ιδιωτικό φορέα, και σ’ αυτήν την περίπτωση εφ’ όσον από την οικονομοτεχνική μελέτη κριθεί αυτό εφικτό και συμφέρον. Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ένα με δύο μήνες.

Την συνεδρίαση απασχόληε και το θέμα της ετήσιας εμποροπανηγύρεως Κιλκίς, αναφορικά τόσο με την χωροθέτησή της όσο και με τα τέλη χρήσης των χώρων της. Η δημοτική αρχή ενημέρωσε γιά την πρόθεσή της να αντιμετωπισθεί το θέμα από μηδενική βάση, που σημαίνει πλήρη αναδιοργάνωση της εμποροπανηγύρεως και ως προς το περιεχόμενό της αλλά και ως προς τους χώρους και το χρονικό σημείο πραγματοποίησής της.
Σε ό,τι αφορά στην ετοιμότητα του δήμου γιά την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ανακοινώθηκε η σύσταση και συγκρότηση τμήματος πολιτικής προστασίας, η οποία και θα εκπονήσει τα σχετικά σχέδια και θα προβεί στην οργάνωση της αντίστοιχης υποδομής.

Ως προς το έργο της ανακατασκευής του κάθετου οδικού «άξονα» κόμβου Μαυρονερίου-εισόδου πόλης Κιλκίς, ο δήμαρχος Δημήτρης Σισμανίδης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του ως προς τα προαναγγελθέντα χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης, σημειώνοντας ότι ο δήμος δεν έχει καμμία αρμοδιότητα γιά το συγκεκριμένο έργο, ώστε να μπορέσει να εκδηλώσει οποιαδήποτε παρέμβαση.

Τέλος, εθίγη και το θέμα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, με την ελάσσονα μειοψηφία να ζητεί να ενημερωθεί γιά όλα τα σημεία στα οποία λειτουργούν αυτές, και την δημοτική αρχή να αναφέρεται στην ύπαρξη σχετικής κατάστασης στην πολεοδομία, γιά την οποία έχει κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επικαιρότητας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα