Γενικά

Μείωση 30% στα μισθώματα σχολικών κυλικείων από το δήμο Κιλκίς

Κατά 30% ελαττώνονται τα μισθώματα των κυλικείων στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Η παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση ισχύει για μισθωτές που δεν έχουν προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του μισθώματος ενώ όσοι το έχουν ήδη πράξει θα τύχουν μείωσης 10%.

Στη σχετική ομόφωνη απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ρύθμισης τυχόν οφειλών από μισθώματα σχολικών κυλικείων μέχρι και δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μισθωτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι σχολικές μονάδες, λόγω εκτάκτων συνθηκών, έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα