Οικονομία

Σε μειώσεις σε ευπαθείς ομάδες προχωρεί η ΔΕΥΑΚ

Μειώσεις σε ευπαθείς ομάδες, έμμεσες μειώσεις σε όλους τους καταναλωτές και διάφορες εκπτώσεις σε λογαριασμούς περιλαμβάνει η τιμολογιακή πολιτική της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Κιλκίς γιά το οικονομικό έτος 2016.
Η πολιτική αυτή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφίαν από το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς κατά την πρώτη συνεδρίασή του γιά το νέο έτος, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5.1.16.
Ειδικότερα η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΚ γιά το 2016 έχει ως εξής:

Γενικές ρυθμίσεις
Καθορίζεται ανά τρίμηνο ο χρόνος έκδοσης των λογαριασμών στις ΔΕ Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου. Ο ενδιάμεσος λογαριασμός θα είναι ενδεικτικός. Από την εφαρμογή των ανωτέρω δεν προκύπτει καμμία αύξηση στους λογαριασμούς ύδρευσης.

Εμμεσες μειώσεις σε όλους τους καταναλωτές
Καταργείται η ελάχιστη χρέωση των πέντε κυβικών μέτρων νερού ανά μήνα.

Μειώσεις σε ευπαθείς ομάδες
Γιά τους οικονομικώς αδύναμους πολίτες ο λογαριασμός νερού μειώνεται στο 50% από το 35% γιά τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα το μήνα. Η έκπτωση αυτή ισχύει μόνο γιά την κύρια κατοικία του δικαιούχου, ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη.
Ειδικότερα γιά τους πολύτεκνους οι μειώσεις είναι:
Αριθμός προστατευόμενων μελών Επτωση
4 50% γιά τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
5 60% γιά τα πρώτα 30 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
6 70% γιά τα πρώτα 35 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
7 80% γιά τα πρώτα 40 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
8 90% γιά τα πρώτα 45 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
9 και πάνω απαλλαγή γιά τα πρώτα 50 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
Σημείωση: Οικονομικά αδύναμοι νοούνται οι υπόχρεοι που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) γιά κάθε προστατευόμενο μέλος.
Το παραπάνω εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό στην περίπτωση των πολυτέκνων, των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

Λοιπές εκπτώσεις λογαριασμών
Καθορίζεται με διαφάνεια και ακρίβεια η διαδικασία έκπτωσης λογαριασμού ως εξής:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου που περιγράφει το λόγο που ζητά μείωση του λογαριασμού
2. Εκθεση του αρμόδιου υπαλλήλου γιά το εύλογο του αιτήματος
3. Απόφαση του ΔΣ γιά αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος
4. Το ποσό μείωσης είναι 30% της οφειλής σε εφαρμογή αντίστοιχης σύστασης του συνηγόρου του πολίτη
5. Εφ’ όσον καταναλωτής ανήκει σε ευαίσθητη κατηγορία πολιτών (άπορος, πολύτεκνος, μακροχρόνια άνεργος, ΑΜΕΑ, τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα μέλη), η έκπτωση μπορεί να ανέλθει στο 50%.
6. Οι τελευταίες εκπτώσεις δεν προστίθενται σε ήδη υπάρχουσες.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα