Γενικά

Με τέσσερεις προτάσεις στο Interreg o δήμος Παιονίας

Ο δήμος Παιονίας υπέβαλε στο διασυνοριακό πρόγραμμα «INTERREG IPA CBC GREECE – NORTH MACEDONIA 2021 – 2027» τέσσερεις προτάσεις για χρηματοδοτούμενα έργα.

Οι προτάσεις αφορούν διαφορετικούς τομείς και κάθε μια από αυτές υποβλήθηκε με διαφορετικό εταιρικό σχήμα από δεκατέσσερις συνολικά φορείς των δύο χωρών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πρόταση “CASSANDRA” με προβλεπόμενη διάρκεια 24 μήνες και τίτλο «Συμπληρώνοντας το κενό μεταξύ διατήρησης και καινοτομίας – αξιοποιώντας την τεχνολογία για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ανθεκτικότητα», με προϋπολογισμό για το δήμο Παιονίας ~ 250.000,00 € και με εταίρους: δήμος Παιονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Protection and Rescue Directorate of the Republic of North Macedonia, δήμος Γευγελής και δήμος Οχρίδας.

Πρόταση «BenVINuto» με προβλεπόμενη διάρκεια 24 μήνες και τίτλο «Βιώσιμη Τουριστική Πύλη βασιζόμενη στο κρασί και στην Γαστρονομική Κληρονομιά» με προϋπολογισμό για το δήμο Παιονίας ~ 220.000,00 € και με εταίρους: δήμο Παιονίας, δήμο Kavadarci, Περιφέρεια Vardar, Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης και Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Πρόταση «SUNRISE» με προβλεπόμενη διάρκεια 24 μήνες και τίτλο « Αειφόρο Δίκτυο κοινής ωφέλειας για την ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχολεία και νοσοκομεία – A CBA, Πρωτοβουλία», με προϋπολογισμό για το δήμο Παιονίας ~ 249.000,00 € και με εταίρους: δήμο Παιονίας, δήμο Γευγελής, Γενικό Νοσοκομείο Γευγελής και Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Πρόταση «PROTECTION4U» με προβλεπόμενη διάρκεια 24 μήνες και τίτλο «Ενίσχυση της οικογενειακής και κοινοτικής περίθαλψης» με προϋπολογισμό για το δήμο Παιονίας ~ 302.000,00 € και με εταίρους: δήμο Παιονίας, δήμο Αμυνταίου, δήμο Ροσομάν και δήμο Στρούγκας.

Κώστας Σιωνίδης: Συνεχίζουμε διεκδικητικά και με αναπτυξιακό προσανατολισμό

Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου υποβάλαμε στο διασυνοριακό πρόγραμμα «INTERREG IPA CBC GREECE – NORTH MACEDONIA 2021 – 2027» τέσσερεις προτάσεις για χρηματοδοτούμενα έργα, συνολικού προϋπολογισμού για το δήμο μας ~ 1.021.000,00 €.

Οι προτάσεις μας αφορούν την υγεία, το περιβάλλον, την ενέργεια, και τον τουρισμό. Σε κάθε πρόταση συμμετέχουν τέσσερεις ή πέντε διαφορετικοί φορείς – εταίροι από τις δύο χώρες.

Παρόλο που το χρονικό διάστημα για την προετοιμασία των προτάσεων ήταν πιεστικό και οι εταίροι σε κάθε πρόταση διαφορετικοί μπορέσαμε να υποβάλουμε αξιόλογες και καινοτόμες προτάσεις και θα αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από την διαχειριστική αρχή του προγράμματος.

Συνεχίζουμε διεκδικητικά και με αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα