Εκπαίδευση

Με νέο σύγχρονο εξοπλισμό ενισχύονται 13 σχολεία της περιφερειακής ενότητας

Με νέα γραφεία, έδρες διδασκαλίας, πίνακες μαρκαδόρου, θρανία γυμνασίου και λυκείου, καθίσματα γυμνασίου και λυκείου πτυσσόμενα και μη, καθίσματα εκπαιδευτικών, ανταλλακτικά πινακίδια θρανίων και καθισμάτων, DVD, εκπαιδευτικά παιχνίδια, κ.ά. θα ενισχύσει η ΚΤΥΠ δεκατρία σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς.

Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται και τα εξής:

« … Ο νέος εξοπλισμός παραχωρήθηκε αμέσως στα σχολεία μετά από παρέμβαση του υπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης, αρμόδιου για την απλούστευσης διαδικασιών, και βουλευτή Κιλκίς Γιώργου Γεωργαντά, καθώς τα αιτήματα χρόνιζαν στα συρτάρια της ΚΤΥΠ.

Η περαιτέρω ενίσχυση των σχολικών μονάδων της ΠΕ Κιλκίς με την κάλυψη υλικοτεχνικών και εξοπλιστικών αναγκών, πραγματοποιείται από την «Κτιριακές Υποδομές» ΑΕ, εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου υποδομών και μεταφορών, το οποίο συμβουλεύεται και συνεργάζεται με το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων.

Τα παρακάτω 13 σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια ενισχύθηκαν έως σήμερα σε όλη την ΠΕ Κιλκίς.

Η ΚΤΥΠ ΑΕ δημιουργήθηκε το Νοέμβριο 2013, και είναι το προϊόν της συγχώνευσης τριών δημόσιων κατασκευαστικών εταιρειών, της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, υπεύθυνης γιά την κατασκευή και τον εξοπλισμό νοσοκομείων, της ΟΣΚ ΑΕ με τις διευρυμένες της αρμοδιότητες, υπεύθυνης για την κατασκευή και τον εξοπλισμό σχολείων καθώς και με την αρμοδιότητα για την υλοποίηση των εν εξελίξει έργων της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου- ΚΕΔ ΑΕ, και της «Θέμις Κατασκευαστική» ΑΕ, υπεύθυνης γιά την κατασκευή και τον εξοπλισμό δικαστηρίων και σωφρονιστικών καταστημάτων.

Κύριες «πηγές» χρηματοδότησής της είναι o τακτικός κρατικός προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ, χάρη στο αντικείμενο και την ποιότητα των έργων, συχνή είναι η δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και η επιλεξιμότητα γιά επιδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα