Οικονομία

Μαζί με τους πολίτες ο σχεδιασμός του νέου LEADER από την ΑΝΚΙ

Η «Αναπτυξιακή Κιλκίς» (ΑΝΚΙ), ως υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης, έχει ξεκινήσει μια ευρεία σειρά ενεργειών διαβούλευσης και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων με σκοπό την προετοιμασία ενός ρεαλιστικού και βιώσιμου τοπικού προγράμματος «Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων» (CLLD) για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Στο σχετικό ενημερωτικό δελτιο αναφέρονται και τα εξής:
«…Πάνω στη βάση της φιλοσοφίας τής «από κάτω προς τα πάνω» ανάπτυξης, η ΑΝΚΙ σχεδιάζει το νέο της πρόγραμμα LEADER (Λίντερ) σε συνεργασία με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, τους φορείς της αυτοδιοίκησης, το επιμελητήριο, τους δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς και οργανώσεις και, κυρίως, τον τοπικό πληθυσμό.

Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων στις ενέργειες διαβούλευσης και ενημέρωσης ώστε να υποβληθούν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, που προτείνεται να είναι όλη η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς (εκτός της πόλης του Κιλκίς), όσο και μία καταρχήν εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντός τους.
Στις ενέργειες διαβούλευσης που συνεχίζονται και τις επόμενες μέρες, στελέχη της ΑΝΚΙ παρουσιάζουν το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος (π.χ. κατηγορίες έργων, δικαιούχοι, ποσοστά ενίσχυσης, επιλέξιμες δαπάνες) καθώς και την τεκμηρίωση για την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής.
Ήδη στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΙ (www.anki.gr) υπάρχει ενημερωτικό υλικό για το νέο πρόγραμμα καθώς και έντυπο άμεσης καταγραφής της ιδέας που μπορεί κάποιος να έχει τόσο για την περιοχή του όσο και για κάποια επιχειρηματική του πρόταση.

Η επόμενη εκδήλωση διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί στο Χέρσο, την 1.7.16, στο πολιτιστικό κέντρο, στις 7:30 μ.μ. ενώ γι΄αυτές που θα ακολουθήσουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω του Τύπου και της ιστοσελίδας της ΑΝΚΙ».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα