Γενικά

Λύνεται το πρόβλημα φοίτησης προσφύγων μαθητών στην Παιονία, οι επτά προτάσεις της διεύθυνσης εκπαίδευσης

Προς επίλυση οδεύει το πρόβλημα φοίτησης προσφύγων μαθητών σε σχολεία του δήμου Παιονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από έγκυρες «πηγές», η λύση, που προτείνεται από την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, «ακούει» στο όνομα «διασπορά», που σημαίνει δεκατρείς μαθητές διαμένοντες στον εκεί αστικό ιστό, στο γυμνάσιο Αξιούπολης, δέκα στην δομή υποστήριξης εκπαίδευσης προσφύγων (ΔΥΕΠ) Πολυκάστρου, εννέα στην ΔΥΕΠ Πλατανιάς και από επτά στα γυμνάσια Γουμένισσας και Ευρώπου.

Σε άλλες προτάσεις συμπεριλαμβάνεται το γυμνάσιο Βαπτιστή, με μονοψήφιο αριθμό μαθητών.

Το αξιοσημείωτο είναι, ότι τώρα φαίνεται, οι πάντες να συμφωνούν με μία κατεύθυνση λύσης, που είχε προταθεί ευθύς εξαρχής, στο πλαίσιο της αναλογικότητας, μετά την σχολαστική καταμέτρηση των προσφύγων μαθητών, και που, αν είχε ακολουθηθεί, θα είχαν αποφευχθεί οι εντάσεις που σημειώθηκαν, όταν κάποιοι παρουσίαζαν την κατάσταση ως… «βουνό»!

Οι επτά προτάσεις ένταξης των προσφυγόπουλων από το camp Νέας Καβάλας

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 συναντήθηκαν στην περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και στο γραφείο του κ. Κόπτση, ο ίδιος, ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Κιλκίς Θεόδωρος Χριστοφορίδης και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των γυμνασίων Ευρωπού, Πολυκάστρου, Γουμένισσας, Πλατανιάς πλην Αξιουπόλεως και αναζήτησαν εξεύρεση λύσης για την ένταξη και κατανομή των προσφυγοπαίδων στην σχολική κοινότητα.

Στην συνάντηση συμμετείχε και η συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων (ΣΕΠ) του Camp Νέας Καβάλας Ασπασία Δέλιου. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν καθαρογράφτηκαν και προωθήθηκαν δια των διευθυντών των γυμνασίων στους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες για διαβούλευση παρατίθενται δε ευθύς αμέσως. Η πρώτη πρόταση υποστηρίζεται από την υπηρεσία έναντι των υπολοίπων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Τ.Υ. ΖΕΠ) Ι & ΙΙ
Το υπουργείο Παιδείας δια της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Κιλκίς στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους/τις μαθητές/τριες.

Στο πλαίσιο αυτό ο Νόμος 3879/2010, (ΦΕΚ 163 Α), άρθ. 26, παρ. 1α και 1β, εισάγει τον θεσμό των ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας.

«…Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής,[…] Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ζ.Ε.Π., τη στελέχωσή τους με προσωπικό, την απασχόληση εκπαιδευτικών κατ’ αναλογία του αριθμού των μαθητών που χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης και κάθε σχετικό θέμα».

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2020-2021 δίνεται η δυνατότητα στα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της συνέχισης της Δράσης: «Δράση (6,8,9).10.1δ:Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα (2018-2022)_ Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία».

Η Πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και στην ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της Πράξης θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών/τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, των μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και των προσφυγοπαίδων.

Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου:

1. Στις Τ.Υ. Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές/τριες με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εκεί 0 ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 15 ωρών. Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε Τ.Υ. Ι ΖΕΠ παρακολουθούν παράλληλα και μαθήματα στην κανονική τους τάξη, όπως : Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε Τ.Υ. Ι ΖΕΠ παρακολουθούν παράλληλα και μαθήματα στην κανονική τους τάξη , όπως : Μαθηματικά, Φυσική Αγωγή, Μουσική, Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα ή και άλλο μάθημα, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Η φοίτηση στην Τ.Υ.Ι ΖΕΠ διαρκεί ένα διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης ενός (1) επιπλέον έτους.

2. Στις Τ.Υ. ΙΙ ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο δύναται να δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη. Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στις Τ.Υ. ΙΙ ΖΕΠ, πραγματοποιείται υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα ή και σε περισσότερα μαθήματα, είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη), είτε εκτός κανονικής τάξης. Η φοίτηση διαρκεί έως δύο (2) διδακτικά έτη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στις Τ.Υ. ΙΙ ΖΕΠ, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε Τάξεις Υποδοχής (Ι ή ΙΙ) ΖΕΠ.

Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών με τον οποίο δημιουργούνται Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ είναι 7 και ο μεγαλύτερος αριθμός 17.

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ ( Δ.Υ.Ε.Π.)
1) Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), οι οποίες θα λειτουργούν, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εντός των σχολικών μονάδων εκείνων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας. Σε κάθε σχολική μονάδα αντιστοιχεί μία αυτοτελής ΔΥΕΠ, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του αριθμού των μαθητών.
2) Ειδικά για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5 ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας ιδρύονται ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας.
3) Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 2 μπορούν να ιδρύονται για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών (Δημοτικό) και 13-15 ετών (Γυμνάσιο) ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα σχολικών μονάδων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας.
4) Η εκπαίδευση που προβλέπεται από την παρούσα υπουργική απόφαση αφορά στο σύνολο των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Τα παιδιά εγγράφονται, κατά περίπτωση, είτε στις σχολικές μονάδες εντός των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ είτε στις σχολικές μονάδες στις οποίες ανήκουν τα παραρτήματα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
5) Ο κατώτερος αριθμός μαθητών για τον οποίο δημιουργείται ένα τμήμα ΔΥΕΠ ορίζεται στους 10 μαθητές και ο ανώτερος στους 20 μαθητές. Απόκλιση από τον προαναφερόμενο αριθμό μαθητών εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).

1) Για τον καθορισμό των σχολικών μονάδων εντός των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια: α) εύλογη απόσταση από το κέντρο φιλοξενίας, β) ύπαρξη διαθέσιμων και κατάλληλων αιθουσών.
2) Οι σχολικές μονάδες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 ορίζονται απευθείας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

1) Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 8.20 έως 13.00.
2) Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 ως Παραρτήματα Δημοτικών και Γυμνασίων λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 8.30 έως 12.30.
3) Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων κατά τις μεσημεριανές ώρες από 14.00 έως 18.00. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), δύναται να μεταβάλλεται η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά του.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ Α 15 18 33 112
Β 21 15 36
Γ 21 22 43
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Α 68 50 118 317
Β 59 45 104
Γ 42 53 95
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α 7 5 12 33
Β 5 6 11
Γ 6 4 10
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Α 36 29 65 164
Β 21 23 44
Γ 30 25 55
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ Α 51 50 101 171
Β 20 20 40
Γ 17 13 30

Η πρόταση της υπηρεσίας και οι προτάσεις που κατατέθηκαν.

Οι προσφυγόπαιδες που πρόκειται να κατανεμηθούν στα 5 Γυμνάσια της επαρχίας Παιονίας είναι 26. Εξ’ αυτών 1 μαθήτρια δεν επιθυμεί να εγγραφεί και 1 μαθητής θα μεταβεί στο ΕΕΝΕΓΥΛ, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Κιλκίς. Υπολείπονται λοιπόν 24 μαθητές.

1η ΠΡΟΤΑΣΗ
Η δημιουργία Τ.Υ. ΖΕΠ στα σχολεία Γουμένισσας (7 μαθητές/τριες από το Camp N. Καβάλας), Ευρωπού (7 μαθητές/τριες από το Camp N. Καβάλας), και λειτουργία Δ.Υ.Ε.Π. στο Πολύκαστρο (10 μαθητές/τριες από το Camp N. Καβάλας). Ήδη στο Γυμνάσιο Αξιούπολης είναι εγγεγραμμένοι από την Omnes και τον αστικό ιστό 13 μαθητές/τριες, ενώ στο Γυμνάσιο Πλατανιάς θα λειτουργήσει Δ.Υ.Ε.Π. με 9 μαθητές/τριες.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) Α 7
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) Α 7
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (Δ.Υ.Ε.Π) 10
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) Α 13
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Δ.Υ.Ε.Π) 9
ΣΥΝΟΛΟ 46
Το ελάχιστο όριο λειτουργίας (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) είναι 7 μαθητές. Η πρόταση δεν προσκρούει πουθενά.

2η ΠΡΟΤΑΣΗ
Η πρόταση της υπηρεσίας είναι η δημιουργία Τ.Υ. ΖΕΠ στα σχολεία Γουμένισσας 6 μαθητές/τριες από το Camp N. Καβάλας), Ευρωπού (8 μαθητές/τριες από το Camp N. Καβάλας), και λειτουργία Δ.Υ.Ε.Π. στο Πολύκαστρο (10 μαθητές/τριες από το Camp N. Καβάλας). Ήδη στο Γυμνάσιο Αξιούπολης είναι εγγεγραμμένοι από την Omnes και τον αστικό ιστό 13 μαθητές/τριες, ενώ στο Γυμνάσιο Πλατανιάς θα λειτουργήσει Δ.Υ.Ε.Π. με 9 μαθητές/τριες.Με την κατανομή αυτή το Γυμνάσιο Ευρωπού αποκτά 120 μαθητές και δικαιολογεί θέση υποδιευθυντή, η δε Α΄ τάξη αποκτά 33+8 = 41 μαθητές από 20 και 21 σε κάθε τμήμα.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) Α 8
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) Α 6
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (Δ.Υ.Ε.Π) 10
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) Α 13
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Δ.Υ.Ε.Π) 9
ΣΥΝΟΛΟ 46
Η πρόταση προσκρούει στο ότι το ελάχιστο όριο λειτουργίας (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) είναι 7 μαθητές το οποίο ενδεχομένως υπό την άδεια του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) θα μπορούσε να γίνει 6 μαθητές.

3η ΠΡΟΤΑΣΗ
Η ίδια πρόταση με την προηγούμενη με τη διαφορά της δημιουργίας Τ.Υ. ΖΕΠ επιπλέον στο σχολείο της Πλατανιάς (4 μαθητές/τριες από το Camp N. Καβάλας), στα σχολεία Γουμένισσας (5 μαθητές/τριες από το Camp N. Καβάλας), Ευρωπού (5 μαθητές/τριες από το Camp N. Καβάλας), και λειτουργία Δ.Υ.Ε.Π. στο Πολύκαστρο (10 μαθητές/τριες από το Camp N. Καβάλας). Ήδη στο Γυμνάσιο Αξιούπολης είναι εγγεγραμμένοι από την Omnes και τον αστικό ιστό 13 μαθητές/τριες, ενώ στο Γυμνάσιο Πλατανιάς θα λειτουργήσει Δ.Υ.Ε.Π. με 9 μαθητές/τριες.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) Α 5
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) Α 5
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (Δ.Υ.Ε.Π) 10
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) Α 13
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) Α 4
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Δ.Υ.Ε.Π) 9
ΣΥΝΟΛΟ 46
Η πρόταση προσκρούει στο ότι το ελάχιστο όριο λειτουργίας (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) είναι 7 μαθητές.

4η ΠΡΟΤΑΣΗ
Να ιδρυθεί (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) στο Γυμνάσιο Βαπτιστή στο οποίο μπορούν να φοιτήσουν οι 24 προσφυγόπαιδες από το Camp N. Καβάλας. Το σύνολο των μαθητών στον Βαπτιστή είναι 45 μαθητές/τριες και εξ΄αυτών οι 14 φοιτούν στην Α΄ τάξη. Συνεπώς θα δημιουργηθούν 2 τμήματα από 19 μαθητές το καθένα.

5η ΠΡΟΤΑΣΗ
Να ιδρυθεί (Τ.Υ.Ζ.Ε.Π. Ι) στο Γυμνάσιο Γυναικοκάστρου στο οποίο μπορούν να φοιτήσουν οι 24 προσφυγόπαιδες από το Camp N. Καβάλας. Το σύνολο των μαθητών στον Βαπτιστή είναι 32 μαθητές/τριες και εξ΄αυτών οι 14 φοιτούν στην Α΄ τάξη. Συνεπώς θα δημιουργηθούν 2 τμήματα από 19 μαθητές το καθένα.
Η πρόταση προσκρούει στην αρχή της εγγύτητας των προσφυγοπαίδων ως προς τον τόπο κατοικίας τους Camp N. Καβάλας.

6η ΠΡΟΤΑΣΗ
Η πρόταση της ίδρυσης εντός του Camp της Ν. Καβάλας ενός Διαπολιτισμικού χαρακτήρα Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις. Το σχολείο αυτό θα λύσει και μελλοντικά ζητήματα φοίτησης των προσφυγοπαίδων.
Της ίδρυσης πρέπει να προηγείται νομοθετική ρύθμιση ώστε αυτή να μην προσκρούει στον αντιρατσιστικό νόμο.

7η ΠΡΟΤΑΣΗ
Η φοίτηση των προσφυγοπαίδων στο Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς.
Η πρόταση προσκρούει στη διάταξη φοίτησης στα Εσπερινά σχολεία ανήλικων μαθητών που εργάζονται αποδεδειγμένα και είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα Εργάνη και στην αρχή της εγγύτητας των προσφυγοπαίδων ως προς τον τόπο κατοικίας τους Camp N. Καβάλας.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ km CAMP ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 4,3
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 7
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 12,7
ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ 16,2
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 17,1
ΕΥΡΩΠΟΣ 19,1
Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ 23

Περισσότερα
Δείτε ακόμα